หนังสือ Journey to joy
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ Journey to joy หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Introduction
Life is a journey, a journey heading toward the desired destination of happiness and success involving our family, our
studies, our career, and other goals, both material and spiritual. The journey of life for everyone occurs everywhere and everyday whether we are aware of it or not. When we mention the word ‘journey’, we often have the common stereotype
of an external journey. This makes us unable to discover true happiness in life. The external journey refers to the movement from one point to another point, no matter in which direction or by which vehicle. In order to
reach our destination, we may journey with our own effort by passing through danger, wasting money, and sometimes losing our wealth, physical organs or even our lives. An external journey creates tedium, temporary joy and limited
experiences. As time flies by, we feel bored and forget the joy we had.

There is another kind of journey known to only a few, which is the internal journey by way of meditation. This is quite different from the external journey because one takes no risks or faces any danger. It is the journey through
joyfulness and revival. When we meditate correctly, our bodies and minds will be relaxed.The whole world becomes a pleasure for us. All of this starts from having stillness of the mind with our eyes closed, in a peaceful position
known as the meditation posture. Then, we will be able to taste a genuine sense of peace.


We will experience infinite happiness which will continuously add up. Nothing surpasses the bliss from
meditation. There is no need for physical, verbal or mental force. This kind of happiness does not exist in the external world. It is more profound and permanent. We will understand much better when we practise and attain our
meditation goals by ourselves. Besides, happiness from meditation can also help to develop and
improve our quality of life and the quality of the entire world.

This book is a manual for one’s life journey and speaks of the principles and methods of
an internal journey through meditation until reaching one’s destination or the attainment of Dhammakaya, the true refuge within everyone. 

This is the true journey of every life, the path that brings happiness and success in all aspects. There
are also personal stories of various meditators throughout the world who have started their internal journeys and are willing to share their experience with the hope that you will be among those who join this journey in achieving
immortal happiness. หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf Journey to joy

ชื่อหนังสือ Journey to joy
ลำดับเรื่อง : Loung Phow Dhammajayo   จำนวนหน้า 237 หน้า

คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร