หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 39 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2549
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 39 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2549 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๓๙ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๔๙  ทบทวนภาพประวัติศาสตร์การสร้างบารมี ตลอดปี ๒๕๔๘ นึกถึงบุญเก่า ต้อนรับบุญใหม่ สร้างบารมีกันต่อไป

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๓๙ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๔๙

        ทบทวนภาพประวัติศาสตร์การสร้างบารมี ตลอดปี ๒๕๔๘ นึกถึงบุญเก่า ต้อนรับบุญใหม่ สร้างบารมีกันต่อไป

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๓๐ โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์
๓๒ ความเข้าใจถูกในการสร้างบารมี
๓๖ ศีล สมาธิ ปัญญา...
๓๘ มีเพื่อนอารมณ์ร้อนจะแก้ไข...

สัมภาษณ์
๒๒ จิราภรณ์ วัฒนเวช นักลุก..ผู้ยิ่งใหญ่
๔๖ ต้นบุญ ต้นแบบ การสร้างบารมี
๕๔ ศาสตร์ที่สำคุญที่สุดในชีวิตของ พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล

บทความ-ข่าวสาร
๔ ทบทวนบุญตลอดปี ๒๕๔๘ 
๑๖ ชฎิลเศรษฐี...สมบัติอจินไตย...
๔๐ วัดพุทธบอร์คโด
๔๔ พุทธบุตรนักปราชญ์แห่งคีรีวงศ์
๕๘ ถวายปัจจัย ๒๖๖ ภาคใต้...
๖๐ มูลนิธิธรรมกาย...
๕๙ ข่าวบุญในประเทศ
๖๒ ข่าวบุญต่างประเทศหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 39 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2549
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 80 หน้า

ขนาดไฟล์ 2.6 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 2.6 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร