หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 111 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2555
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 111 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2555 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๑๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕  ธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุณี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันที่ ๒-๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๑๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

      ธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุณี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันที่ ๒-๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๒ โอวาทเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕
๕๘ มองทุกข์ ให้เห็นชีวิต ตอนที่ ๕
๖๔ บุคลิกของคนมีสัจจะเป้นอย่างไร

สัมภาษณ์
๔๐ เมื่อดวงจิตสดใส ชีวิตก็ก้าวไป บนถนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ
๗๒ ROSE WAY

บทความ-ข่าวสาร
๔ เส้นทางสู่พระโพธิญาณ
๑๒ ธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
๒๖ Peace Revolution in Europe อริยมรรค..เส้นทางที่รอคอยการค้นพบ
๓๒ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
๔๘ Change the World in Nepal จุดประกายแสงแห่งธรรมในแดนประสูติ (เนปาล)
๖๘ ข้อคิดรอบตัว ตอน มุมใหม่ ๆ รับปีใหม่
๙๐ ข่าวบุญในประเทศ
๙๒ ข่าวบุญต่างประเทศ



หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 111 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2555
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 81 หน้า

ขนาดไฟล์ 5.7 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5.7 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร