หนังสือ นิตยสารแจกฟรี V-Peace เดือนตุลาคม พ.ศ.2555
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ นิตยสารแจกฟรี V-Peace เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

นิตยสารแจกฟรี V-Peace เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

นิตยสาร V-Peace เดือนตุลาคม พ.ศ.2555

มะลิบูชาครู พระผู้ปราบมาร

 

คําพ่อ 

ให้ลูกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ให้เห็นหลวงปู่ชัดใส ให้เราเข้าไปอยู่
ในกลางของท่านให้ชัด ใสเป็นเพชร ใสในใส ใสหนักเข้าไป ให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
หยุด นิ่ง นุ่ม เบา สบาย แล้วอธิษฐานขอให้หลวงปู่คุมบุญ
ให้ลูก ๆ ทุกคนได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย ให้รู้แจ้ง รู้ถูก เห็นถูกในวิชชาธรรมกาย
ให้รู้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง อย่างง่ายดาย อย่างสมบูรณ์

จาก ง่ายที่สุดถึงจุดหมาย ๒


นิตยสารสำหรับอาสาสมัครและบุคคลที่สนใจ เรื่องราวของ Volunteers for World Peace อาสาสมัคร คือ ผู้อยู่เบื้องหลังงานบุญทั้งหมด

Content

01 คําพ่อ : ถ้อยคําอันบริสุทธิ์จากพ่อถึงลูก

02 คําสอนยาย : คําสอนอันทรงคุณค่าของคุณยาย

03 จากหลวงอา : โอวาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสถึงอาสาสมัคร

06 Seed of wisdom : เรื่องราวในพระพุทธศาสนาสู่ยุคปัจจุบัน

วี-พีซ want to know

09 Inspiration : นิทานบันดาลใจ

10 วันคืน...ที่ชื่นใจ : รู้จักกับอาสาสมัครรุ่นพี่ในการสร้างบารมีเขตใน

18 หยิบมาเล่า : หยิบสิ่งเล็กๆ รอบตัว มาเล่าผ่านมุมมองของรุ่นพี่อาสาสมัคร

21 จำศีล News : Update โครงการจําศีล’55

24 เอาบุญมาฝาก : หยาดเหงื่อที่หลั่งต่างกลั่นเป็นบุญ เอาบุญมาฝาก

37 English for Buddhism lovers : ภาษาอังกฤษเพื่อทําหน้าที่อาสาสมัคร

38 เป็นปลื้ม : ความรู้สึกแบบปลื้ม ๆ กับบุญที่ผ่านมา

39 ขอ สาม คํา : สามคําโดน ๆ ได้ใจอาสาสมัคร

40 Did you know? : เรื่องที่อาจจะรู้ หรือไม่รู้ แต่ได้ความรู้แน่นอน

42 Schedule : ปฏิทินสร้างบารมี V-PEACE

43 Star of peace : อาสาสมัครติดดาวที่ต้องขอนําเสนอ

47 วี-พีซ want to know : พี่น้องคู่ซี้ อยากรู้จักมักจี่กับแผนกต่าง ๆ

50 Tweet : ข่าวสารแวดวงอาสาสมัคร

52 V-PEACE Games : เกมส์แสนสุข สนุกดี มีรางวัล

53 Inbox : จดหมายจากท่านผู้อ่าน

56 ฮากริบ : เบิกบานกับการ์ตูนที่อาจเกิดขึ้นได้ของอาสาสมัคร

57 กําลังใจ : กําลังใจให้อาสาสมัครจากท่านผู้ใหญ่ใจดี

 

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf นิตยสารแจกฟรี V-Peace เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

ชื่อหนังสือ นิตยสารแจกฟรี V-Peace เดือนตุลาคม พ.ศ.2555
ลำดับเรื่อง : V-Peace   จำนวนหน้า 33 หน้า

ขนาดไฟล์ 7.9 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 7.9 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย

 • Keep on wrtinig and chugging away!

  I cnanot tell a lie, that really helped.

  I could read a book about this without finding such real-world appraohces!

  Just what the doctor odrreed, thankity you!

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร