หนังสือ ปัญจาวุธชาดก
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ปัญจาวุธชาดก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

         ในสมัยพุทธกาล ขณะที่พระบรมศาสดาประทับ ณ เชตวันมหาวิหาร ทรงทราบว่าในเวลานั้นมีภิกษุรูปหนึ่ง มีนิสัยเกียจคร้านในการศึกษาและการปฏิบัติธรรม ครองเพศสมณะอยู่ไปวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น พระพุทธองค์จึงทรงเรียกมาตักเตือนว่า “ดูก่อนภิกษุ แม้ในกาลก่อน บัณฑิตทั้งหลายกระทําความเพียรในที่ที่ควรประกอบความเพียร ก็ยังบรรลุถึงราชสมบัติได้” แล้วทรงระลึกชาติแต่หนหลังของพระองค์เองด้วยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แล้วตรัสเล่าปัญจาวุธชาดก

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ปัญจาวุธชาดก

ชื่อหนังสือ ปัญจาวุธชาดก
ลำดับเรื่อง : กองการ์ตูน DMC   จำนวนหน้า 36 หน้า

ขนาดไฟล์ 5.8 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • I told my grmdtaonher how you helped. She said, "bake them a cake!"

    สวย

    ภาพและสีสวยปราณีตมาก เยี่ยมครับ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร