หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 127 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 127 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๒๗ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖  ข้าฯ ขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ สัมพุทธการุณยภาพนั้นนิรันดร วิสาขปุณณมี วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๒๗ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ข้าฯ ขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ สัมพุทธการุณยภาพนั้นนิรันดร วิสาขปุณณมี วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๑๖ วันคุ้มครองโลก
๖๖ นักโทษแห่งวัฏสงสาร ตอนที่ ๑

ปุจฉา-วิสัชนา
๗๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : วิธีสร้างนิสัยดีๆ ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
๗๔ ข้อคิดรอบตัว : เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
๘๐ ฝันในฝัน : แม้กายไกล แต่ใจใกล้ก็ไปดุสิตบุรีได้

บทความ - ข่าวสาร
๒ บุญกิริยาวัตถุ๑๐ ประการ : อปจายนมัย : หนทางสู่ความรุ่งโรจน์
๑๐ ทบทวนบุญ : วันคุ้มครองโลก วันคุ้มครองใจ ..ปลื้มไปตลอดกาลนาน
๒๘ สร้างคนให้เป็นคนดี : สามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ 
๓๘ เรื่องเด่น : เมส ไซนัค กับความหวังและทางรอด
๕๒ ผลการปฏิบัติธรรม : รู้หรือไม่ว่า... มีพระอยู่กับเราตลอดเวลา
๕๘ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : สมณานญฺจ  ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การได้เห็นสมณะ เป็นมงคลอย่างยิ่ง
๗๒ บาลีน่ารู้ : โย โส ภควา คําบูชาพระพุทธเจ้า
๗๘ บทความพิเศษ : ธรรมกายในคัมภีร์ พระพุทธศาสนาเถรวาทยุคต้น
๘๘ คอลัมน์ท้ายเล่ม : รอยไม้เรียว
๙๔ ข่าวบุญในประเทศ
๙๖ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๑๒ บทบรรณาธิการ : สาเหตุหนึ่ง.. ที่ทําให้ใจรวมยาก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 127 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 89 หน้า

ขนาดไฟล์ 11.4 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 11.4 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร