หนังสือ แม่บทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ แม่บทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

การศึกษาที่สมบูรณ์ คือ กระบวนการที่ทุ่มเทเอาใจใส่ฝึกฝนอบรมผู้เรียน ให้มีความพยายามป้องกันกeจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้จบการศึกษาในแต่ละระดับเป็นบัณฑิตผู้มีนิสัยมิตรแท้หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือแม่บทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้  พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตุตชีโว)

ชื่อหนังสือ แม่บทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้
ลำดับเรื่อง : พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)   จำนวนหน้า 154 หน้า

ขนาดไฟล์ 10 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร