หนังสือ พ่อมดน้อยป่วนห้องเรียน
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ พ่อมดน้อยป่วนห้องเรียน หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

 

         สําหรับนิทานเรื่อง “พ่อมดน้อยป่วนห้องเรียน” เป็นเรื่องของการทําความดีผ่านห้องเรียน ซึ่งปลูกฝังเรื่อง สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพถูก) และสัมมาวายามะ (พยายามถูก) อันเป็นองค์ธรรมในมรรคมีองค์ ๘ โดยมีพฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติคือ การตรงต่อเวลา จัดตารางเรียน จัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเคารพในบุคคลและสถานที่ สวัสดีคุณครูทุกครั้งที่เจอ คิดดี พูดดี ทําดี ตั้งใจเรียน ปรับปรุงพัฒนานิสัยตนเองสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดผลที่น่าภาคภูมิใจ ผ่านเรื่องราวสุดป่วนของพ่อมดน้อยที่ไร้วินัย ไม่ตั้งใจเรียนจนเป็นเหตุให้ต้องไปอยู่ในโลกมนุษย์และใช้ชีวิตแบบไร้เวทมนตร์เพื่อพิสูจน์ตัวเองหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ พ่อมดน้อยป่วนห้องเรียน
ลำดับเรื่อง : สื่อนวัตกรรมกระบวนการ แม่บทการพัฒนาเด็กไทยสู่นิสัย   จำนวนหน้า 21 หน้า

ขนาดไฟล์ 10 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร