หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด เล่ม 1 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด เล่ม 1

“ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด”

     เป็นหนังสือที่ได้น้อมนำโอวาทของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ที่ท่านเมตตาให้ไว้กับพระภิกษุชุดปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่ง ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้แนะนำเทคนิคการวางใจให้ถูกส่วน การฝึกฝนอบรมตนเองรวมไปถึงการให้กำลังใจลูก ๆ ทุกคน เพื่อให้รักการปฏิบัติธรรม และเข้าใจว่า ธรรมะภายในสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย ๆ ซึ่งเป็นสุดยอดความปรารถนาที่ท่านต้องการให้ลูก ๆ ทุกคนได้เข้าถึงความสุขภายใน มีที่พึ่งที่แท้จริง และได้ไปศึกษาวิชชาธรรมกาย

สารบัญ
วิชชาธรรมกายเป็นวิชชาของพระ................................................๕
ยิ่งหยุดยิ่งนั่ง ยิ่งดิ่งไม่หยุด.........................................................๗
หยุดกับนั่งอย่างเดียวเท่านั้น.......................................................๙
หยุดนิ่ง ถูกส่วน.........................................................................๑๑
ฝึกให้ได้ตามสูตร.......................................................................๑๓
เข็มทิศลิขิตชีวิต........................................................................๑๕
จากนิ่งเน้น เป็นนิ่งแน่น..............................................................๑๗
ความสุขมาติดแต่ไม่ติดสุข.........................................................๑๙
ชีวิตคือการเข้ากลาง..................................................................๒๑
ต้องนิ่งจึงเร็วแรง.......................................................................๒๓
นิ่งแน่นสมบูรณ์จึงจะได้ตามสูตร..................................................๒๕
ทิ้งฝั่งฟุ้งซ่าน ไปฝั่งนิ่งแน่น.........................................................๒๗
จับหลักให้ได้ แค่นิ่งอย่างเดียว.....................................................๒๙
การนิ่งกับการเห็นจะไปคู่กัน.........................................................๓๑
เรียบ ง่าย ใส เย็น.......................................................................๓๓
เห็นได้...ก็ต้องเป็นได้.................................................................๓๕
เห็นแจ้งและรู้แจ้ง.......................................................................๓๗
ตรัสรู้ คือ รู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง............................................๓๙
ภาพภายในมาพร้อมกับความสุข...................................................๔๑
ใจถึงไหน กายไปถึงนั่น...............................................................๔๓
ย้อนกลัมาย้ำ basic.....................................................................๔๕
แค่ทำเฉย ๆ.................................................................................๔๗
ติดกลางองค์พระได้สนิท...............................................................๔๙
เราคุมกลางได้..............................................................................๕๑
เราเป็นท่าน ท่านเป็นเรา................................................................๕๓
บริสุทธิ์ตลอดสาย.........................................................................๕๕
ไหลริน แต่เร็วแรง.........................................................................๕๗
สองจุดเดียวกัน.............................................................................๕๙
นอกเรียบง่าย ในไม่ซับซ้อน............................................................๖๑
ต้องง่าย ต้องสบาย ตามสูตร............................................................๖๓
เหลาใจไม่คิดเค้น...........................................................................๖๕
หวงแหนความสุขไว้........................................................................๖๙
รัฐศาสตร์ภายใน..............................................................................๗๑
มีกายภายในประดุจยาน....................................................................๗๓
หลุมสว่าง.......................................................................................๗๕
รายนามเจ้าภาพร่วมบุญอนุโมทนาบุญ................................................๗๖หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด เล่ม 1

ชื่อหนังสือ ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด เล่ม 1
ลำดับเรื่อง : Too-Con-Art   จำนวนหน้า 90 หน้า

ขนาดไฟล์ 8 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 8 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • ติดตามผลงานหนังสือของทีมงาน Too-con-art ได้ที่
    https://www.facebook.com/too.con.art.fanpage

    เป็นสิ่งที่ดีและประโยชน์มากต่อทั้งตนเองและพี่น้องนักสร้างบารมีค่ะ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร