หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ CASE STUDY ที่ทุกคนต้องรู้ เล่ม 1 (กรณีศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ชื่อหนังสือ CASE STUDY ที่ทุกคนต้องรู้ เล่ม 1 (กรณีศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม)

ยํ กมฺมํ กริสฺสนติ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา
"ใครทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น"

(สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ๒๒/๕๗)

สารบัญ
ตายด้วยจิตเศร้าหมอง                   ๑๐
เธอรอดจากปีศาจ เพราะญาติดี      ๑๙
ไปดีเพราะศรีภรรยา                      ๓๐
รักให้ซึ้งถึงปรโลก                        ๓๗
อย่าอาลัยแม้ใจแทบขาด              ๔๔
บาปกรรมของการทำแท้ง              ๕๕

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf CASE STUDY ที่ทุกคนต้องรู้ เล่ม 1 (กรณีศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม)

ชื่อหนังสือ CASE STUDY ที่ทุกคนต้องรู้ เล่ม 1 (กรณีศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม)
ลำดับเรื่อง : ลิขสิทธิ์ : มูลนิธิปัญญาบารมี   จำนวนหน้า 63 หน้า

ขนาดไฟล์ 1.24 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล