หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ “ยิ่งยากต้องยิ่งง่าย” เล่ม ๑ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

“ยิ่งยากต้องยิ่งง่าย” เล่ม ๑ (สรุปโอวาทประจำวัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗)  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมสรุปโอวาทประจำวันของคุณครูไม่ใหญ่ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา   ซึ่งเป็นโอวาทอันทรงคุณค่าที่จะทำให้ผู้อ่านทุกท่านได้ซาบซึ้งและทบทวนถึงเรื่องราวงานบุญต่างๆ ที่คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตากล่าวไว้ในแต่ละช่วงอย่างต่อเนื่อง

“ยิ่งยากต้องยิ่งง่าย” เล่ม ๑

(สรุปโอวาทประจำวัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมสรุปโอวาทประจำวันของคุณครูไม่ใหญ่ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา   ซึ่งเป็นโอวาทอันทรงคุณค่าที่จะทำให้ผู้อ่านทุกท่านได้ซาบซึ้งและทบทวนถึงเรื่องราวงานบุญต่างๆ ที่คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตากล่าวไว้ในแต่ละช่วงอย่างต่อเนื่อง

สารบัญ
๏ มกราคม.......................................................๗
๏ กุมภาพันธ์.................................................๓๓
๏ มีนาคม......................................................๔๕
๏ เมษายน.....................................................๕๗
๏ พฤษภาคม.................................................๗๙
๏ มิถุนายน....................................................๙๕
๏ กรกฎาคม...............................................๑๐๙
๏ สิงหาคม.................................................๑๒๓
๏ กันยายน.................................................๑๓๗
๏ ตุลาคม....................................................๑๕๙
๏ พฤศจิกายน............................................๑๗๓
๏ ธันวาคม.................................................๑๙๓หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf “ยิ่งยากต้องยิ่งง่าย” เล่ม ๑ (สรุปโอวาทประจำวัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗)

ชื่อหนังสือ “ยิ่งยากต้องยิ่งง่าย” เล่ม ๑
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 217 หน้า

ขนาดไฟล์ 5 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 13
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร