หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด เล่ม ๓ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี  ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด เล่ม ๓

หนังสือ ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด เล่ม ๓

คำนำ
     หนังสือ “ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง ยิ่งดิ่งไม่หยุด เล่ม ๓” นี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านให้ไว้ในโอกาสต่างๆ แล้วทางคณะผู้จัดทำก็ได้นำมารวบรวมเป็นบทสั้นๆ พร้อมกับนำภาพวาดสีน้ำที่สวยงามมาประกอบทั้งเล่ม ซึ่งภาพวาดนี้จะเป็นภาพวาดของศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั้งภายในและต่างประเทศ

     ทางคณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่ม นี้จะอำนวยประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเพิ่มพูนกำลังใจในการปฏิบัติธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Preface
     “The more you stop and are still, the more deeply your mind can go within, nonstop” Book 3 includes the collected teachings of Phrathepyanmahamuni (Luang Phaw Dhammajayo) from the different occasions. This is the special selection by our team, includes beautiful illustrations in water color portray Dhammakaya Temples in Thailand and around the world.

     The editorial team hopes that this collection of Luang Phaw Dhammajayo's teachings will help support and encourage greater progress in your meditation practice.

 

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี  หนังสือยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด เล่ม ๓

ชื่อหนังสือ ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง...ยิ่งดิ่งไม่หยุด เล่ม ๓
ลำดับเรื่อง : ใจ...หยุด ๒๔ น.   จำนวนหน้า 144 หน้า

ขนาดไฟล์ 12 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 12 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 15
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร