หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ธุดงค์ธรรมชัย ธรรมยาตราเพื่อการ ฝึกพระแท้ - รวมพลังชาวพุทธ - สู้วิกฤตวัดร้าง หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี
 

หนังสือ ธุดงค์ธรรมชัย ธรรมยาตราเพื่อการ ฝึกพระแท้ - รวมพลังชาวพุทธ - สู้วิกฤตวัดร้าง   เรียบเรียง จากพระธรรมเทศนา  โดย พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)

หนังสือ ธุดงค์ธรรมชัย

ธรรมยาตราเพื่อการ ฝึกพระแท้ - รวมพลังชาวพุทธ - สู้วิกฤตวัดร้าง 

 

เรียบเรียง จากพระธรรมเทศนา 
โดย พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)

 

      เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการธุดงค์ธรรมชัยอย่าง ชัดเจนยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำจึงได้น้อมนำพระธรรมเทศนาเรื่อง "วิสัชนาปัญหาธุดงค์ธรรมชัย" ของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ {หลวงพ่อทัตตซีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มาเรียบเรียงและ จัดทำเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ ผู้อ่านทุกท่านเกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์อันดีงามของ "โครงการธุดงค์ธรรมชัย" อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาวิกฤตวัดร้าง ทำ นุปารุงวัดวาอาราม ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรีองยั่งยืนนานสืบไป


สารบญ

คำนำ (๔)

ธุดงค์ธรรมชัย ๑
      คนเข้าวัดต้องหนักแน่นในธรรม ๒

ธุดงค์คืออะไร ๗
      ธุดงค์ธรรมชัย คืนชีพกระแสพระธุดงค์กลับมาใหม่ ๙
      กลุ่มคนที่ห่วงใยพระพุทธศาสนา ๑๐

คุณของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมโลก ๑๕
      การสอนผู้อื่นให้รู้ตามของพระสงฆ์ ๑๗

การตอบคำถามผู้เข้าใจผิด ๒๓
ธุดงค์ธรรมชัยทำให้การจราจรติดขัดจริงหรือ ? ๒๔

วัดพระธรรมกายมีความรับผิดชอบต่อ "พระพุทธศาสนา" ห่รือไม่ ? ๓๑

วัดพระธรรมกายมีความรับผิดชอบต่อ "วิกฤตป็ญหาวัดร้าง" อย่างไร ? ๓๙

      ทางแก้จะต้องทำอย่างไร ? ๔๑
      ทำอย่างไรถึงจะมีคนมาบวช ๓ เดือน ๗ เดือน เพิ่มขึ้น ? ๔๑
      ทำอย่างไรหลังออกพรรษา จะมีผู้บวชอยู่ต่อเพิ่มขึ้น ? ๔๒

คำถามที่ยังค้างคาใจต่อ "ธุดงค์ธรรมซย" ๔๗
      ๑) ทำ ไมถึงต้องเดินธุดงค์ผ่านใจกลางเมีอง ? ๔๗
      ๒) ถ้าต้องการสืกพระธุดงค์จริง ๆ ทำไมถึงไม่ไปเดินธุดงค์ในปา ? ๔๘
      ๓) มาเดินธุดงค์กลางเมีอง ทำไมต้องโปรยดอกไม้ต้อนรับตลอดเส้นทางเดินธุดงค์ ? ๔๔
 

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ ธุดงค์ธรรมชัย ธรรมยาตราเพื่อการ ฝึกพระแท้ - รวมพลังชาวพุทธ - สู้วิกฤตวัดร้าง   เรียบเรียง จากพระธรรมเทศนา  โดย พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ชื่อหนังสือ ธุดงค์ธรรมชัย ธรรมยาตราเพื่อการ ฝึกพระแท้ - รวมพลังชาวพุทธ - สู้วิกฤตวัดร้าง
ลำดับเรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)   จำนวนหน้า 64 หน้า

ขนาดไฟล์ 12 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 12 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร