หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก เล่ม ๒ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

 

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก เล่ม ๒
 

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก เล่ม ๒

นับเป็นครั้งแรกของโลก ที่มีการรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ข้ามชาติตั้งแต่พุทธันดรที่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจาก การฝันในฝัน ที่คุณครูไม่ใหญ่ (พระเทพญาณมหามุนีหรือหลวงพ่อธัมมชโย) ใช้สอนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก ทางช่อง DMC โดยมีคำพูดเกริ่นนำก่อนที่จะเทศน์สอนทุกครั้งว่า “หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งที แล้วนำมาเล่าเป็นนิยายปรัมปรา...”

หนังสือ “ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก” มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวช นี้ คณะศิษยานุศิษย์จัดทำขึ้นเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวาระครบ ๗๐ ปี และบูชาธรรม หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) เนื่องในวาระครบ ๗๓ ปี โดยแบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็น ๒ เล่ม

นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป ประวัติศาสตร์ข้ามชาติจะถูกเปิดเผยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่อง กฎแห่งกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเป็นกำลังใจในการสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด...

คณะผู้จัดทำ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สารบัญ
สร้างวัดใหม่ ................................................................................. ๕
ท่านมหาเสนาบดีออกบวช .......................................................... ๑๓
พระมหาเถระผู้ใหญ่มรณภาพ ...................................................... ๒๓
สร้างมหาวิหารถวายพระมหาเถระผู้ใหญ่ ................................... ๓๗
พิธีถวายวัดใหม่ ............................................................................ ๔๑
พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพิธีประดิษฐานอัฐิธาตุ .. ๖๓
พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปในวงกว้าง .......................................... ๘๕
ภาพรวมของการบวชในยุคนั้น .................................................... ๙๑
ตรวจดูธาตุธรรม ..........................................................................๙๗
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ........................ ๑๐๗
การสืบทอดหลักธรรมคำสั่งสอน ................................................ ๑๐๗
กลับสู่ดุสิตบุรีอย่างสมภาคภูมิ ..................................................... ๑๒๙หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก เล่ม ๒

ชื่อหนังสือ ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก เล่ม ๒
ลำดับเรื่อง : -   จำนวนหน้า 225 หน้า

ขนาดไฟล์ 21 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 21 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 27
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล