หนังสือ จากความทรงจำ อุบาสิกาถวิล เล่ม16 หลงกลิ่น
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ จากความทรงจำ อุบาสิกาถวิล เล่ม16 หลงกลิ่น หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

จากความทรงจำ อุบาสิกาถวิล เล่ม16 หลงกลิ่น

 

คำนำ
          "กลิ่น" เป็นกามคุณชนิดหนึ่งในเบญจกามคุณ เป็นเหยื่อล่อของฝ่ายมาร เพราะกลิ่นหลอกให้เราหลงใหลได้ เมึ่อหลงใหลแล้วก็พอใจชอบใจ พอใจชอบใจแล้วก็อยากได้ เมึ่ออยากได้ก็ด้องแสวงหาด้วยวิธีการต่าง เหน็ดเหนึ่อยทุกข์ยาก ได้มาแล้วก็ต้องลำบากด้วยการดูแลร้กษาและคอยหาเพิ่มเติม ถ้าหาไม่ได้ก็ด้องเสียใจเป็นทุกข์เพราะผิดหวัง
           โดยหน้าที่ที่แท้จริงของสัตว์โลก เฉพาะอย่างยิ่งเกิดเป็นมนุษย์นั้น หน้าที่คือสร้างสมอบรมบารมี (ความดืที่ยิ่งยวด) ให้แก่กล้า เพื่อจะสามารถเข้าพระนิพพาน เลิกเวียนว่ายตายเกิด นี้คือหน้าที่โดยตรง
         แต่พอได้เกิด ก็หลงลืม ลืมว่าตนเองจะต้องเดินทางเข้าสู่พระนิพพาน พอหลงลืมทางพระนิพพาน ก็ทำให้เกิดหลงผิดเดินทางอื่น คือเดินเข้าไปสู่กามคุณ 5
         เมึ่อหลงผิด ก็ย่อมเห็นกามคุณ 5 ว่าเป็นของวิเศษยิ่งกว่านิพพาน ไปแสวงหาเบญจกามคุณ พบกามคุณทั้ง 5 เข้าแล้ว ก็หลงใหลในสิ่งเหล่านั้น หลงใหลอย่างถอนตนเองไม่ออก ถูกดองอยู่ในกาม
         เมื่อหลงใหลก็ทำให้หลงทาง เพราะพอหลงใหล ใจก็วนเวียนเกี่ยวเกาะอยู่กับกาม ไม่เกาะในรูปก็เกาะในเสียง หรือกลิ่น รส สัมผัสทางกาย แต่ส่วนใหญ่หลงใหลหมดทั้ง 5 อย่าง เมื่อหมกมุ่นในสิ่งที่ตนพึงพอใจเสียแล้ว เรึ่องการเดินทางของชีวิตเป็นอันเลิกพูดถึง
        ดังนั้นเราจึงจำต้องถูกบังคับให้
       หลงลืมทางเดิน หลงผิด หลงใหล หลงทาง อยู่ทุกครั้งที่เกิดชาติแล้วชาติเล่า จนกว่าจะมีบัญญาขื้นมาในชาติใดชาติหนึ่ง แล้วถอนตนออกจากสิ่งที่หมักดองเหล่านั้
       เรื่องของกลิ่นที่หมักดองจิตใจผู้คนให้หลงใหลนั้น ก็มีอานุภาพรุนแรงไม่แพ้เรื่องใด ๆ ใครหลงกลิ่น ก็ชอบเกินพอดีได้ทุกเรื่อง เช่นกลิ่นดอกไมั เมึ่อชอบก็ต้องซื้อมาปักแจกัน จัดพาน ประดิษฐ์เป็นพวงมาล้ย กระทั่งจัดสวนไมัหอม ไมัสีอะไรต่างๆ กลิ่นนํ้าหอมมีทั้งทีต้องการทาร่างกายให้มีกลิ่นหอมเป็นที่ถูกใจ และที่ทาดับกลิ่นหม็นของร่างกาย เช่น แป้ง นํ้ามันใส่ผม ยาดับกลิ่น น้ำยาสเปรย์ผม น้ำยาทำให้อากาศในที่ต่าง ๆ สดชื่น เช่น ในห้องปรับอากาศ. ในรถยนต์ ในห้องนํ้าห้องส้วม ฯลฯ
         การหลงใหลชอบสิ่งเหล่านั้นเกินพอดี ทำให้สิ้นเปลืองเงินทองชื้อหา ทรัพย์ที่ต้องเสียไปเพราะความหลงใหลเหล่านี้เสียประโยชน์เปล่าหากเราจะนำไปทำประโยชน์ที่มีคุณค่าอื่นอันเป็นบุญกุศลจะดีกว่า

สารบัญ
กลิ่นตัว........................................................................... 9
หยาดเหงื่อเพื่อลูก........................................................... 15
หลงกลิ่นป่า.....................................................................24
กลิ่นของต้องใจ................................................................34

 

 

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ จากความทรงจำ อุบาสิกาถวิล เล่ม16 หลงกลิ่น
ลำดับเรื่อง : อุบาสิกาถวิล (บุญทรง)วัติรางกูล   จำนวนหน้า 47 หน้า

ขนาดไฟล์ 4MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 4MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 5
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร