หนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 181 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 181 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๑
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑


สารบัญ
พระธรรมเทศนา
๖๒ บทความบุญ : ธรรมคุ้มครองโลก
๖๖ สร้างปัญญาเป็นทีม : ตอนที่ ๑๒ วิชาครูของพระสารีบุตร การหมุนธรรมจักรด้วยคุณธรรมประจำตัว(ต่อ)

ปุจฉา-วิสัชนา
๗๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : ทำไมการสร้างบารมีเป็นทีมจึงมีความสำคัญมากต่อการทำงานเผยเเผ่พระพุทธศานาของวัดพระธรรมกาย?
๗๔ ข้อคิดรอบตัว: โลกสวยด้วยมือเรา
๙๐ ฝันในฝัน : ศักราชใหม่ คิดดี พูดดี ทำดี ต่อไป
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ ทบทวนบุญ : วันสว่างด้วยเเสงตะวัน เเสงจันทร์ เเละเเสงประทีป
๒๐ สร้างคนให้เป็นคนดี : ทางก้าวหน้า พาโลกสว่าง
๓๐ มุทิตาสักการะ: น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนงคล ๗๗ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
๓๖ เคลียร์ข่าววัด: ทำไมเข้าวัดพระธรรมกายต้องใส่ชุดขาว?
๔๐ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : พิธีตักบาตร พระภิกษุ-สามเณร ๑,๓๓๗ รูป ฉลองเมืองลำปาง ๑,๓๓๗ ปี
๔๔ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ(ตอนที่ ๓๐)
๕๐ บทความน่าอ่าน : มิงกะลาบา...เยือนเมียนมา ค้นหาคัมภีร์ (ตอนที่๒)
๕๖ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๕๘  ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๖๐  ส่องธรรม ล้ำภาษิต  : ตั้งต้นได้ เเม้ต้นทุนน้อย
๗๘ อ่านอดีต ขีดอนาคต : ย้อนอดีต... ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา(๓)
๘๒ DOU ความรู้สากล : ปัญญาอันรู้คุณพระรัตนตรัย
๘๖ พลังบุญสวดธรรมจักร : สวดธรรมจักร อานุภาพครอบจักรวาล
๙๘ ข่าวบุญในประเทศ / ต่างประเทศ
๑๑๒ บทบรรณาธิการ : ๕ ขั้นตอนในการเข้าถึงธรรมอย่างง่ายๆ
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 181 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 108 หน้า

ขนาดไฟล์ 13MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 13MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร