หนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 183 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 183 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๓
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สารบัญ
พระธรรมเทศนา

๐๒ ทบทวนบุญ : วันมหาปูชนียาจารย์วันสำคัญที่มีความหมายยิ่ง
๒๒ ตารางกิจกรรมโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๖
๒๖ ชวนอ่าน : เช้าวันหนึ่งในเมียวดี
๓๔ เคลียร์ข่าววัด : การทำบุญจนหมดตัวในสมัยพุทธกาลมีหรือไม่ ถือเป็นสิ่งผิดไหม ?
๔๒ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๒)
๔๘ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๕๔ ดับไฟใต้ : พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๓๓
๕๖ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๕๘ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ทางเสื่อมชัด ๆ
๖๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : ทำอย่างไรจึงจะฝึกจิตใจให้พ้นจากทุกข์ภัยในการดำเนินชีวิตได้ ?
๗๖ บทบรรณาธิการ : เมื่อเจอปัญหาชีวิตหนัก ๆ ต้องทำอย่างไร ?
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 183 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 72 หน้า

ขนาดไฟล์ 9MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 9MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร