หนังสือ ของขวัญอันล้ำค่า (The Best of life)
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ของขวัญอันล้ำค่า (The Best of life) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
ของขวัญอันลํ้าค่า
หาใช่เพชรนิลจินดาที่สุกใส
ไม่ได้อยู่ในดินแดนที่แสนไกล
หากแต่อยู่กลางใจทุก ๆ ดวง
ปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง
ให้เรื่องราวทีได้ตั้งใจนำมาถ่ายทอดนี้
เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่าน
พบความสุขที่แท้จริง
ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไป

สารบัญ
แม้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ ชาวสวรรค์ยังบูชา ...7
สิริมงคล ...15
มันซู่ซ่า ๆ ชุ่มฉ่ำ . . . อยู่ข้างใน... 17
หัองพระในตัว ...23
ศักดิ์สิทธิ์ ...25
เมื่อใจใส สมบัติใหญ่จะมา... 31
ยอดเยี่ยมกว่าภาวนาทั้งหลาย ...35
ไม่นึกถึงองค์พระ ป่านนี้ ยายเป็นขี้เถัาไปแล้ว... 47
ขอพรพระ... 51
ก่อเจดีย์ทรายบูชา ได้เกิดเป็นเทวดา 18 กัป... 53



หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ของขวัญอันล้ำค่า (The Best of life)
ลำดับเรื่อง : พระวุฑฒ์ สุวุฑฒิโก   จำนวนหน้า 66 หน้า

ขนาดไฟล์ 5MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร