หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ MY DAYS WITH THE MASTER NUN หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

Preface

         “I am Single, but I still have many children (disciples) all across the country.” I once heard Master Nun Grandma Chand Khonnokyoong (Khun Yai Ajahn) proudly say this with a smile full of compassion. Grandma had so many disciples both in Thailand and abroad. They had their own different worldly duties, and they all respected and loved her with all their hearts. I was one of her disciples…feeling so fortunate to have had a meritorious opportunity to be one of her attendants. As I accompanied her, I saw the bright wisdom and great virtues within her. Throughout my life, Grandma was the one who has exemplified exceptional purity. There were some feelings that I could never put into human terms. My writing is simply a tiny part that I wish to pass on to others, to make them feel closer to Grandma. Our memory may fade with time, but I hope I can retain these memories forever. I want to bring all the good things together and arrange them as I would thread flowers to make a floral garland, and respectfully offer this to Master Nun Grandma Chand Khonnokyoong who remains one of the greatest teachers of all.

Ratanamala
3 February 2002

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ MY DAYS WITH THE MASTER NUN
ลำดับเรื่อง : Ratanamala   จำนวนหน้า 172 หน้า

ขนาดไฟล์ 61MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 61MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร