หนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 190 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 190 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๐
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
e-mail : [email protected] www.kalyanamitra.org / www.dhammakaya.net

สารบัญ


๐๒ เรื่องจากปก : ถึงอย่างไรวันนี้ต้องมีเรา
๐๘ ทบทวนบุญ : วันที่โลกกลับมาสว่างอีกครั้ง
๒๒ สร้างโลกแก้ว : ๑๐๑ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายกับการสร้างสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน
๓๒ สร้างคนให้เป็นคนดี : โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๑ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
๓๖ ดับไฟใต้ : พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์๓๒๓ วัด ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๓๘
๓๘ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๙)
๔๔ ลูกหลวงพ่อ : ผู้เห็นภัยในวัฏฏะ
๔๖ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๕๒ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๕๔ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : สำเร็จเพราะบัณฑิต
๕๖ หลวงพ่อตอบปัญหา : คนแบบไหนที่เราควรคบ ?
๖๐ อ่านอดีต ขีดอนาคต : ย้อนอดีต...ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (ตอนที่ ๑๐)
๗๒ บทบรรณาธิการ : อย่าให้การขอบคุณเป็นสิ่งที่ถูกลืมหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 190 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 70 หน้า

ขนาดไฟล์ 50MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 50MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร