หนังสือ DOU GL 203 กฎแห่งกรรม
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU GL 203 กฎแห่งกรรม หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

เอกสารวิชา  GL 203 วิชากฎแห่งกรรม มุ่งให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมในฐานะเป็นหลักคำ อนสำคัญทางพระพุทธศา นาและเป็นหลักเกณฑ์ เป็นแม่บทกำหนดทิศทางการดำเนินชีวิต เพื่อไม่อยากให้เกิดความเข้าใจกันว่า ผิดเป็นครู เพราะกฎแห่งการกระทำแก้ไขคืนหรือลบล้างไม่ได้

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU GL 203 กฎแห่งกรรม

ชื่อหนังสือ DOU GL 203 กฎแห่งกรรม
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 214 หน้า

ขนาดไฟล์ 5 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สาธุคับ เปนประโยชน์มากคับ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร