หนังสือ วารสารแจกฟรี Hope Vol.02 ฉบับวันคุ้มครองโลก
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารแจกฟรี Hope Vol.02 ฉบับวันคุ้มครองโลก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

วารสารแจกฟรี Hope Vol.02 วารสาร เพื่อจุดประกายความหวังสําหรับทุกชีวิต  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

วารสารแจกฟรี hope Vol. 02

วารสาร เพื่อจุดประกายความหวังสําหรับทุกชีวิต 
hope changes everything Vol. 02

วันคุ้มครองโลก 22 April 2015 earth day

Editor

เราคุ้มครองโลก โลกจะคุ้มครองเรา

พิเศษ!!! สําหรับฉบับที่ 2 วันคุ้มครองโลก เราต่างอาศัยอยู่บนโลกที่ไม่ใหญ่แล้วทุกวันนี้ ด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์ ทําให้โลกเราแคบซะด้วยซ้ำ แคบไปพร้อมกับใจของมนุษย์ ที่ต่างเอาผลประโยชน์กับโลก ทําลายป่า แม่น้ำลําธารโดยไม่คํานึงถึงชีวิตอีกนับหลายร้อยล้านที่ต่างอาศัยอยู่รวมกัน หนึ่งคนทําลาย ล้านคนได้รับผล แต่ถ้าหนึ่งคนสร้างอีกหนึ่งก็จะรักษา ทุกคนบนโลก สิ่งมีชีวิต ยังต้องพึ่งพาอาศัยกัน ไปตราบเท่านที่เรายังมีลมหายใจ มาร่วมกันเป็นหนึ่งที่จะยืนหยัด รักษาโลกให้น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม เริ่มต้นที่ตัวเรา เริ่มต้นที่ความคิดเรา เริ่มต้นที่ใจของเรา แล้วบอก
ต่อถึงความดี รักษาโลกนี้ให้ถึงลูกหลาน ต่อไป

บรรณาธิการ บริหาร
อานุภาพ นัธทวัฒนากร

Content

เผชิญหน้ากับความกลัว  .............04
วันคุ้มครองโลก  .............06
บะหมี่ในวันปีใหม่ที่ซับโปโร .............10
จงวางแก้วใบนั้นลง  .............12
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ .............14

 

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารแจกฟรี Hope Vol.02 วารสาร เพื่อจุดประกายความหวังสําหรับทุกชีวิต  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

ชื่อหนังสือ วารสารแจกฟรี Hope Vol.02 ฉบับวันคุ้มครองโลก
ลำดับเรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ   จำนวนหน้า 16 หน้า

ขนาดไฟล์ 17 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 17 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร