หนังสือ The Ordination
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ The Ordination หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Thailand is a Buddhist Society. A large part of culture stems from Buddhist Heritage. The ordination;This legacy is in heritage from past that will guide you into the future.Ordaining is not merely a rite of passage, or a ritual rooted in antiquity. It has proven itself over centuries to be a timeless and valuable practice for those who wish to have a greater understanding of life, death, suffering, and truth.หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf The Ordination

ชื่อหนังสือ The Ordination
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 105 หน้า

ขนาดไฟล์ 25 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 25 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร