หนังสือ ผู้พิทักษ์ ห้องนอน
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ผู้พิทักษ์ ห้องนอน หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

 

 

            สําหรับนิทานเรื่อง “ผู้พิทักษ์ห้องนอน” เป็นเรื่องของการทําความดีผ่านห้องนอน ซึ่งปลูกฝังเรื่อง สัมมาทิฏฐิ (เข้าใจถูก) และสัมมาสมาธิ(ตั้งใจถูก) อันเป็นองค์ธรรมในมรรคมีองค์ ๘ โดยมีสาระหลักคือการคิดดี พูดดี ทําดี ไม่เกิดอารมณ์ร้อนตามสิ่งยั่วยุ ทําจิตใจให้สงบก่อนเข้านอนและหลังจากตื่นนอน ด้วยการปฏิบัติธรรม มีความเคารพบิดามารดา รู้จักรักบุญกลัวบาป มีวินัยในการจัดห้องนอนและดูแลรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน ตื่นเต้น เมื่อเด็กชายก้องต้องพิทักษ์ห้องนอนของตนเอง ให้พ้นจากการยึดครองของขบวนการมดคันไฟที่มาจากต่างดาวหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ผู้พิทักษ์ ห้องนอน
ลำดับเรื่อง : สื่อนวัตกรรมกระบวนการ แม่บทการพัฒนาเด็กไทยสู่นิสัย   จำนวนหน้า 21 หน้า

ขนาดไฟล์ 8 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 8 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร