หนังสือ Buddhist Economics
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ Buddhist Economics หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Buddhists often tend to disregard economics completely, because the monastic way of life idealized by Buddhism is economically very minimalist . Such neglect of comment concerning economic values is not warranted, however, because the Buddhist scriptures are in fact rich with advice from the Buddha regarding sound economic values and they are applicable to monastic and lay lifestyles alike.

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf Buddhist-Economics

ชื่อหนังสือ Buddhist Economics
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 81 หน้า

ขนาดไฟล์ 45 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 45 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร