หนังสือ Unseen ชีวิตสมณะ
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ Unseen ชีวิตสมณะ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

Unseen ชีวิตสมณะ เกร็ดคมคิดจากตัวแทนพระมหาเถระ - พระเถระแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ความเป็นมาของงานมุทิตาพระเถระ - มหาเถระ     งานมุทิตาสักการะพระมหาเถระ – พระเถระของวัดพระธรรมกาย ได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันทอดกฐินปี พ.ศ. 2538

Unseen ชีวิตสมณะ
เกร็ดคมคิดจากตัวแทนพระมหาเถระ - พระเถระแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ความเป็นมาของงานมุทิตาพระเถระ - มหาเถระ

       งานมุทิตาสักการะพระมหาเถระ – พระเถระของวัดพระธรรมกาย ได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันทอดกฐินปี พ.ศ. 2538 โดยการดำริของพระภิกษุรุ่นน้องๆ ในยุคนั้น ที่มีความเคารพรักต่อพระภิกษุรุ่นพี่ มีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาจิตแด่พระภิกษุรุ่นพี่ที่ย่างครบพรรษากาลแห่งเถรภูมิ และในทุกปีก็จะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่พระมหาเถระ พระเถระ และเหล่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
 1. เพื่อให้เกิดสายใยความผูกพันแน่นแฟ้นระหว่างพระภิกษุรุ่นพี่และรุ่นน้อง
 2. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่พระมหาเถระและพระเถระ 
 3. เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพระมหาเถระ พระเถระ ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เพื่อให้พระรุ่นน้องที่ตามมาในภายหลังได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะฝึกฝนตนให้เป็นพระแท้ตามเยี่ยงอย่างท่าน

       หลักการทั้งสามข้อนี้ ได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดงานมุทิตาสักการะพระมหาเถระ –พระเถระ จนถึงปัจจุบันหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf Unseen ชีวิตสมณะ เกร็ดคมคิดจากตัวแทนพระมหาเถระ - พระเถระแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ความเป็นมาของงานมุทิตาพระเถระ - มหาเถระ     งานมุทิตาสักการะพระมหาเถระ – พระเถระของวัดพระธรรมกาย ได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันทอดกฐินปี พ.ศ. 2538

ชื่อหนังสือ Unseen ชีวิตสมณะ
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 77 หน้า

ขนาดไฟล์ 18 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 18 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย

 • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร