หนังสือ The sun of peace
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ The sun of peace หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

The Most Venerable Phrarajbhavanavisudh (Luang Por Dhammajayo) made these statements with his heart replete with goodwill for the people of the world. No matter what their nationalities, languages, religions, or ethnicities,he has great diligence in leading the people of the world to discover true inner happiness by meditation. When the human mind is full of happiness and compassion,world peace will truly arise.หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf The sun of peace

ชื่อหนังสือ The sun of peace
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 232 หน้า

ขนาดไฟล์ 256 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 256 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร