สื่อธรรมะ MP3 วีดีโอธรรมะ ธรรมะ ธรรมะออนไลน์ ทศชาติ พุทธประวัติ กฎแห่งกรรม พระพุทธศาสนา เว็บกัล dhamma vdo kalyanamitra kal webkal
ค้นหา

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าชม

    กรณีต้องการรับชมทันที สำหรับบางสื่อ จะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player สามารถนำโหลดได้ที่นี่

    ต้องใช้ browser รุ่นใหม่ เช่น firefox , chrome

ข้อมูล Media

  • 28.8 Kbps modem : สำหรับโมเด็ม 28.8k ความเร็วปกติ
  • -
  • 56 Kbps modem : สำหรับโมเด็ม 56k ความเร็วปกติ
  • -
  • 128 Kbps ISDN : สำหรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ติดต่อ/เสนอแนะ

เสนอแนะ การรับชม

บริการสั่งออนไลน์ บริการสั่งออนไลน์ บริการสั่งออนไลน์ บริการสั่งออนไลน์ บริการสั่งออนไลน์ บริการสั่งออนไลน์ บริการสั่งออนไลน์ บริการสั่งออนไลน์

บริการสั่งออนไลน์

Copyright © kalyanamitra group 2013 All Rights Reserved.