สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ฝันในฝันประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ฝันในฝันประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]


 • คลุมถุงชน/ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง 
  ๔๘:๐๑  นาที
 • แม้ต่างชาติต่างศาสนาก็ศึกษาวิชชาธรรมกายได้ 
  ๕๒:๑๓  นาที
 • ล้างบาป/ขุนนางจีนมีกรรมสุรา 
  ๕๔:๐๒  นาที
 • ประติมากรรมสวนผลไม้ 
  ๓๙:๕๕  นาที
 • เปรตรับบุญ/ทหารผ่านศึก/ลงทัณฑ์ขันชะเนาะหัว 
  ๕๒:๒๘  นาที
 • เจ้าแม่ตระกร้า 
  ๔๘:๑๑  นาที
 • กรรมอัมพาต/เกาะพฤกษชาติ หาดรัตนมณี 
  ๕๐:๒๘  นาที
 • คิดว่าเพ้อ/ขอให้ถูกหวย/อุทยานลานบัว 
  ๖๔:๕๔  นาที
 • เทพธิดาลีลาการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว 
  ๓๗:๓๑  นาที
 • จินตลีลาบัวตูมบัวบาน 
  ๓๓:๓๓  นาที
 • เปรตโลก/ราชรถสำราญ 
  ๓๘:๕๐  นาที
 • คำสอนของผู้รู้แจ้ง/สุธาโภชน์ 
  ๔๒:๒๓  นาที
 • ไปสวรรค์ง่าย ไปอบายต้องลงทุน/เทพนารีผู้มี บุญญา 
  ๕๖:๐๑  นาที
 • ผีเรือนเพื่อนต่างภพ 
  ๔๙:๔๓  นาที
 • นำนั่งสมาธิ๑ 
  ๘๘:๕๙  นาที
 • นำนั่งสมาธิ๒ 
  ๓๑:๓๓  นาที
 • นำนั่งสมาธิ๓ 
  ๕๘:๑๐  นาที
 • นำนั่งสมาธิ๔ 
  ๓๕:๓๒  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต