สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ฝันในฝันประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ฝันในฝันประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]


 • โลกวัชชะ/รุกขเทวาบนยอดยาง 
  ๒๙:๕๕  นาที
 • ต้นแบบในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา /แม่ทัพพระราชา  
  ๑๘:๐๑  นาที
 • โลกวัชชะ/รุกขเทวาบนยอดยาง 
  ๒๐:๔๕  นาที
 • ต้นแบบในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา /แม่ทัพพระราชา  
  ๑๗:๓๔  นาที
 • โลกวัชชะ/รุกขเทวาบนยอดยาง 
  ๒๐:๒๓  นาที
 • ต้นแบบในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา /แม่ทัพพระราชา  
  ๒๔:๐๗  นาที
 • พระคุณหลวงปู่/ผาสุกวณิช 
  ๓๘:๓๗  นาที
 • กิจของพระ/บุญบวชเรียนคุ้มอบาย  
  ๓๔:๒๑  นาที
 • พระคุณหลวงปู่/ผาสุกวณิช 
  ๑๓:๔๒  นาที
 • กิจของพระ/บุญบวชเรียนคุ้มอบาย 
  ๑๑:๓๖  นาที
 • พระคุณหลวงปู่/ผาสุกวณิช 
  ๑๓:๓๒  นาที
 • กิจของพระ/บุญบวชเรียนคุ้มอบาย 
  ๒๑:๐๓  นาที
 • หลวงปู่ผู้รู้วิชชา/ชีวิตรันทด/ร่ายเวทย์ชิงมักกะลีผล 
  ๔๐:๐๗  นาที
 • เจ้าชู้เป็นอาชีพ  
  ๓๘:๑๗  นาที
 • หลวงปู่ผู้รู้วิชชา/ชีวิตรันทด/ร่ายเวทย์ชิงมักกะลีผล 
  ๒๐:๑๗  นาที
 • เจ้าชู้เป็นอาชีพ  
  ๒๒:๒๗  นาที
 • หลวงปู่ผู้รู้วิชชา/ชีวิตรันทด/ร่ายเวทย์ชิงมักกะลีผล 
  ๑๗:๕๖  นาที
 • ดีไซน์เนอร์เกษตรใต้ดิน/เอาดาวเดือนมาให้ ลูกเล่น/ ยักษ์สีผิวทองคำ 
  ๓๘:๐๕  นาที
 • ญาณทัสนะของเด็ก/เรื่องของร้านสุกี้ 
  ๒๔:๓๙  นาที
 • ดีไซน์เนอร์เกษตรใต้ดิน/เอาดาวเดือนมาให้ ลูกเล่น/ ยักษ์สีผิวทองคำ 
  ๑๐:๐๕  นาที
 • ญาณทัสนะของเด็ก/เรื่องของร้านสุกี้  
  ๑๔:๐๘  นาที
 • ดีไซน์เนอร์เกษตรใต้ดิน/เอาดาวเดือนมาให้ ลูกเล่น/ ยักษ์สีผิวทองคำ 
  ๑๓:๓๘  นาที
 • ญาณทัสนะของเด็ก/เรื่องของร้านสุกี้  
  ๕:๓๘  นาที
 • บวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง/กำเนิดสุรา  
  ๓๘:๕๐  นาที
 • นึกว่าผีปอบ  
  ๑๘:๓๙  นาที
 • บวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง/กำเนิดสุรา  
  ๒๒:๕๗  นาที
 • นึกว่าผีปอบ  
  ๑๓:๒๓  นาที
 • บวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง/กำเนิดสุรา  
  ๑๒:๔๕  นาที
 • นึกว่าผีปอบ  
  ๒๒:๐๘  นาที
 • ยุวชนทหารกองทัพธรรม/แม้แมวก็ยังเมา  
  ๓๑:๑๓  นาที
 • รู้สึกเป็นไก่/หัสดีลิงค์  
  ๑๙:๓๔  นาที
 • ยุวชนทหารกองทัพธรรม/แม้แมวก็ยังเมา  
  ๑๙:๒๙  นาที
 • รู้สึกเป็นไก่/หัสดีลิงค์  
  ๑๕:๑๕  นาที
 • ยุวชนทหารกองทัพธรรม/แม้แมวก็ยังเมา  
  ๑๘:๓๗  นาที
 • รู้สึกเป็นไก่/หัสดีลิงค์  
  ๑๙:๐๐  นาที
 • ลูกสาวดีมีบุญชิงช่วง  
  ๓๔:๒๖  นาที
 • หนี้ชีวิต ตอนวิบากกรรมทำแท้ง  
  ๒๕:๕๒  นาที
 • ลูกสาวดีมีบุญชิงช่วง  
  ๑๓:๔๒  นาที
 • หนี้ชีวิต ตอนวิบากกรรมทำแท้ง  
  ๑๗:๑๕  นาที
 • ลูกสาวดีมีบุญชิงช่วง  
  ๒๓:๕๐  นาที
 • หนี้ชีวิต ตอนวิบากกรรมทำแท้ง 
  ๑๙:๕๓  นาที
 • ชีวิตลำบากพลัดพรากแม่ลูก  
  ๔๘:๑๗  นาที
 • ค่าของเธอเท่าไก่ตัวเดียว  
  ๒๐:๓๗  นาที
 • ชีวิตลำบากพลัดพรากแม่ลูก  
  ๖:๑๖  นาที
 • ค่าของเธอเท่าไก่ตัวเดียว  
  ๑๘:๕๓  นาที
 • ชีวิตลำบากพลัดพรากแม่ลูก  
  ๕:๒๕  นาที
 • ค่าของเธอเท่าไก่ตัวเดียว  
  ๑๑:๓๐  นาที
 • สองกรรมมารวมเหมือนโดนเหยียบอก  
  ๔๕:๑๙  นาที
 • ฆ่าเพราะคำพูด  
  ๓๘:๒๔  นาที
 • สองกรรมมารวมเหมือนโดนเหยียบอก  
  ๑๐:๑๙  นาที
 • ฆ่าเพราะคำพูด  
  ๑๙:๔๓  นาที
 • สองกรรมมารวมเหมือนโดนเหยียบอก  
  ๑๓:๒๖  นาที
 • ประสานงาเพราะฆ่าโจร  
  ๓๘:๒๗  นาที
 • วัดร้างวัดรุ่ง/เฮโรอีน  
  ๑๒:๐๓  นาที
 • ประสานงาเพราะฆ่าโจร  
  ๘:๐๖  นาที
 • วัดร้างวัดรุ่ง/เฮโรอีน  
  ๒๓:๑๓  นาที
 • ประสานงาเพราะฆ่าโจร  
  ๑๗:๑๕  นาที
 • วัดร้างวัดรุ่ง/เฮโรอีน  
  ๑๓:๕๗  นาที
 • บวชพระสมณะแท้/สวนส้มฉีดยาพาสมองตีบ 
  ๕๖:๒๙  นาที
 • วัดร้างวัดรุ่ง/เฮโรอีน  
  ๙:๔๘  นาที
 • บวชพระสมณะแท้/สวนส้มฉีดยาพาสมองตีบ  
  ๖:๔๔  นาที
 • ผู้ชนะศึกแห่งความเสียดาย  
  ๒๒:๐๘  นาที
 • บวชพระสมณะแท้/สวนส้มฉีดยาพาสมองตีบ  
  ๑๒:๔๐  นาที
 • ผู้ชนะศึกแห่งความเสียดาย  
  ๑๘:๓๕  นาที
 • มุทิตาเปรียญธรรม ๖ และ๙ ประโยค/วจีกรรมทำให้ปากเบี้ยว 
  ๓๒:๑๖  นาที
 • ผู้ชนะศึกแห่งความเสียดาย  
  ๗:๐๙  นาที
 • มุทิตาเปรียญธรรม ๖ และ๙ ประโยค/วจีกรรมทำให้ปากเบี้ยว 
  ๑๑:๓๑  นาที
 • ผู้ชนะศึกแห่งความเสียดาย  
  ๓:๓๑  นาที
 • มุทิตาเปรียญธรรม ๖ และ๙ ประโยค/วจีกรรมทำให้ปากเบี้ยว 
  ๑๓:๔๔  นาที
 • เศรษฐีนีเงินกู้  
  ๕๓:๑๐  นาที
 • มุทิตาเปรียญธรรม ๖ และ๙ ประโยค/วจีกรรมทำให้ปากเบี้ยว 
  ๑๕:๕๘  นาที
 • เศรษฐีนีเงินกู้  
  ๑๔:๓๗  นาที
 • วันวิสาขบูชาวันประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงาม/ นั่งในครก 
  ๓๘:๕๘  นาที
 • เศรษฐีนีเงินกู้  
  ๑๓:๐๗  นาที
 • วันวิสาขบูชาวันประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงาม/ นั่งในครก 
  ๑๓:๓๘  นาที
 • สุราพาวอดวาย/แพทริก/พระสาคตะ  
  ๑๗:๔๖  นาที
 • วันวิสาขบูชาวันประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงาม/ นั่งในครก 
  ๑๑:๓๗  นาที
 • สุราพาวอดวาย/แพทริก/พระสาคตะ  
  ๓๙:๔๒  นาที
 • สุราพาวอดวาย/แพทริก/พระสาคตะ 
  ๑๔:๓๓  นาที
 • สุราพาวอดวาย/แพทริก/พระสาคตะ  
  ๑๓:๓๒  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต