สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ฝันในฝันประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

ฝันในฝันประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]


 • กรุงศรีลังกาไม่สิ้นคนดี 
  ๒๓:๔๖  นาที
 • ชิตัง เม เลิก Drink เพราะกลัวดิ่งมหานรก 
  ๓๖:๒๘  นาที
 • ดื่มสุราเมรัยขัดใจผู้พัน 
  ๑๒:๓๙  นาที
 • คุณไสยทำคุณให้ใสๆ  
  ๒๒:๔๖  นาที
 • แรงกรรมทำให้วินิจฉัยผิด 
  ๑๖:๐๒  นาที
 • เมาแล้วทำกรรมหลากหลาย  
  ๑๒:๔๐  นาที
 • น้ำสุรา 
  ๕:๕๓  นาที
 • เมาแล้วทำกรรมหลากหลาย 
  ๑๖:๕๗  นาที
 • เคล็ดลับทำให้บ้านมีเสน่ห์ 
  ๑๓:๔๙  นาที
 • สามเณรผู้กอบกู้ภัยพระพุทธศาสนา  
  ๑๗:๒๕  นาที
 • เผยแผ่ธรรมะต้องให้ถูกหลักวิชชา 
  ๑๗:๕๙  นาที
 • สามเณรผู้กอบกู้ภัยพระพุทธศาสนา  
  ๒๒:๑๐  นาที
 • เผยแผ่ธรรมะต้องให้ถูกหลักวิชชา 
  ๑๗:๓๙  นาที
 • กว่าจะมาเป็นวัดพระธรรมกาย  
  ๑๗:๒๐  นาที
 • กรรมทำแท้ง 
  ๑๘:๐๒  นาที
 • เลิก Drink ทิ้งลงท่อ 
  ๑๔:๕๑  นาที
 • เทเหล้าเผาบุหรี่ 
  ๔๔:๔๔  นาที
 • เมาแล้วโมโหร้ายตกอบายข้ามชาติ  
  ๑๒:๔๕  นาที
 • รักสามเส้าของคนธรรพ์  
  ๒๒:๑๙  นาที
 • โต้วาทะ สถานะการปรินิพพานพระพุทธเจ้า  
  ๒๑:๕๓  นาที
 • น้ำสุรา 
  ๔:๑๒  นาที
 • โต้วาทะ สถานะการปรินิพพานพระพุทธเจ้า  
  ๑๘:๕๖  นาที
 • นิยตโพธิสัตว์จุติมาเพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนา  
  ๓๑:๓๕  นาที
 • No alcohol for better life  
  ๑๔:๓๘  นาที
 • นิยตโพธิสัตว์จุติมาเพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนา 
  ๘:๓๓  นาที
 • ต้นคดปลายตรง  
  ๒๔:๔๓  นาที
 • นิยตโพธิสัตว์จุติมาเพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนา  
  ๑๖:๑๕  นาที
 • เผามันก่อนที่มันจะเผาเรา  
  ๑๒:๐๕  นาที
 • นิยตโพธิสัตว์จุติมาเพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนา  
  ๔:๕๔  นาที
 • เผามันก่อนที่มันจะเผาเรา  
  ๑๙:๑๗  นาที
 • เพราะเราห่วงใยคุณและทุกคนในครอบครัว 
  ๒๒:๑๖  นาที
 • ภาพมหานรก บ้องกัญชา  
  ๒๐:๔๑  นาที
 • หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของบรมโพธิสัตว์ 
  ๒๒:๑๗  นาที
 • เมื่อใดใจสูงอานิสงส์บุญสร้างเจดีย์  
  ๓๘:๔๓  นาที
 • เขามาพาตัวไปใครก็ช่วยไม่ได้  
  ๑๕:๑๐  นาที
 • เมื่อใดใจสูงอานิสงส์บุญสร้างเจดีย์  
  ๒๔:๓๕  นาที
 • สัพพัญญุตญาณ ญาณหยั่งรู้ทุกสรรพสิ่ง  
  ๔๔:๑๑  นาที
 • เมื่อใดใจสูงอานิสงส์บุญสร้างเจดีย์  
  ๒๗:๒๐  นาที
 • ทำรายได้ทำลายได้ 
  ๒๑:๕๐  นาที
 • พระผู้ชนะละทิ้งบุหรี่  
  ๑๖:๕๖  นาที
 • เปลี่ยนศาสนา 
  ๙:๒๖  นาที
 • ทำใจให้ว่างดวงแก้วจะสว่างเอง  
  ๒๕:๒๕  นาที
 • อบาย 
  ๙:๐๗  นาที
 • สัญญานจากดวงดาว  
  ๔๘:๓๙  นาที
 • ลดละเลิกอบายมุขพ้นทุกข์ในอบาย  
  ๒๙:๐๖  นาที
 • สัญญานจากดวงดาว  
  ๒๔:๕๗  นาที
 • สุราอย่าริลองของมีฤทธิ์ 
  ๒๐:๔๘  นาที
 • ทุบแหลกรวยแหลกครอบครัวขุม ๕  
  ๑๐:๔๒  นาที
 • ก๋งอยู่ไหนขอไปด้วย  
  ๑๗:๒๓  นาที
 • ทุบแหลกรวยแหลกครอบครัวขุม ๕  
  ๓๒:๔๑  นาที
 • ช่วยด้วยเปรตจะกินที่สงฆ์ 
  ๓๔:๐๗  นาที
 • ทุบแหลกรวยแหลกครอบครัวขุม ๕  
  ๒๖:๐๙  นาที
 • คนเมืองเบียร์เทเบียร์ 
  ๑๙:๓๘  นาที
 • ทุบแหลกรวยแหลกครอบครัวขุม ๕  
  ๒๕:๓๖  นาที
 • ไร้เงินเผาผีเพราะวจีกรรม 
  ๑๘:๓๐  นาที
 • ภาษาประสบการณ์ภายในกินรี  
  ๑๕:๒๖  นาที
 • ช่วยด้วยเปรตจะกินที่สงฆ์ 
  ๑๖:๑๙  นาที
 • ภาษาประสบการณ์ภายในกินรี  
  ๑๗:๐๔  นาที
 • คนเมืองเบียร์เทเบียร์ 
  ๒๐:๐๖  นาที
 • ภาษาประสบการณ์ภายในกินรี  
  ๑๙:๕๕  นาที
 • ไร้เงินเผาผีเพราะวจีกรรม  
  ๒๖:๐๒  นาที
 • ภาษาประสบการณ์ภายในกินรี  
  ๒๖:๑๗  นาที
 • Case Study 
  ๑๔:๒๓  นาที
 • สิ่งที่ควรศึกษาวิชชาชีวิตทูตสันติภาพขายยาบ้า  
  ๒๓:๓๔  นาที
 • เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 
  ๑๖:๒๔  นาที
 • สิ่งที่ควรศึกษาวิชชาชีวิตทูตสันติภาพขายยาบ้า  
  ๙:๑๙  นาที
 • เทสุราหน้าเสาธง 
  ๒๒:๑๑  นาที
 • สิ่งที่ควรศึกษาวิชชาชีวิตทูตสันติภาพขายยาบ้า 
  ๑๐:๐๗  นาที
 • ยาสั่งทำพิษ  
  ๑๖:๕๕  นาที
 • สิ่งที่ควรศึกษาวิชชาชีวิตทูตสันติภาพขายยาบ้า 
  ๑๗:๔๖  นาที
 • ความจริงของชีวิต 
  ๒๗:๔๕  นาที
 • กายมนุษย์อำลาหมดอาลัยตัดใจน้ำอุบาทว์/ สามีขี้เมา  
  ๓๖:๑๙  นาที
 • เรื่องพระศาสนาอุเบกขาวางลง 
  ๒๔:๕๒  นาที
 • กายมนุษย์อำลาหมดอาลัยตัดใจน้ำอุบาทว์/ สามีขี้เมา  
  ๑๕:๔๙  นาที
 • บาร์เทนเดอร์เทเหล้า 
  ๔๐:๓๘  นาที
 • กายมนุษย์อำลาหมดอาลัยตัดใจน้ำอุบาทว์/ สามีขี้เมา 
  ๒๕:๐๔  นาที
 • พบผู้ผลิต Big Boss  
  ๑๐:๒๗  นาที
 • กายมนุษย์อำลาหมดอาลัยตัดใจน้ำอุบาทว์/ สามีขี้เมา 
  ๒๐:๓๙  นาที
 • ความจริงของชีวิต 
  ๓๑:๒๘  นาที
 • พลุกระดาษกินขาดแชมเปญ/๓ นาทีที่ยิ่งใหญ่/ ย่าง ๕ ถึงขุม ๕ 
  ๓๖:๓๑  นาที
 • ชาวอุบลไม่น้อยหน้าหักดิบสุรากันทั้งศูนย์ฯ 
  ๒๒:๐๗  นาที
 • พลุกระดาษกินขาดแชมเปญ/๓ นาทีที่ยิ่งใหญ่/ ย่าง ๕ ถึงขุม ๕ 
  ๑๗:๔๔  นาที
 • ผู้จัดการโรงงานสุรากับเทพธิดาตกสวรรค์  
  ๑๙:๐๙  นาที
 • พลุกระดาษกินขาดแชมเปญ/๓ นาทีที่ยิ่งใหญ่/ ย่าง ๕ ถึงขุม ๕ 
  ๒๙:๐๔  นาที
 • Case Study 
  ๒๙:๔๓  นาที
 • เกิดมาทำไม 
  ๒๗:๔๕  นาที
 • โต้วาทะ "กังขาพระไตรปิฏก"  
  ๑๙:๕๘  นาที
 • พ่อลงอบาย ตายายขึ้นดาวดึงส์  
  ๒๕:๓๔  นาที
 • อบายขุม ๕ 
  ๖:๓๐  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต