สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ฝันในฝันประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ฝันในฝันประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]
ฝันในฝันประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 • พรรษานี้พร้อมเป็นพระ/รักลูกอย่าตี(แรง) 1 
  41:28  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ทำให้สวรรค์อยู่ในกำมือ/เรื่องอ่านใจง่ายเหลือเกิน 1 
  29:13  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พระครูผู้ขยายเครือข่ายคนดี/บ้านนี้ปลอดบุหรี่และสุรา 1 
  20:10  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พรรษานี้พร้อมเป็นพระ/รักลูกอย่าตี(แรง) 2 
  25:37  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ทำให้สวรรค์อยู่ในกำมือ/เรื่องอ่านใจง่ายเหลือเกิน 2 
  19:52  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พระครูผู้ขยายเครือข่ายคนดี/บ้านนี้ปลอดบุหรี่และสุรา 2 
  26:21  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พรรษานี้พร้อมเป็นพระ/รักลูกอย่าตี(แรง) 3 
  26:47  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ทำให้สวรรค์อยู่ในกำมือ/เรื่องอ่านใจง่ายเหลือเกิน 3 
  33:12  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พระครูผู้ขยายเครือข่ายคนดี/บ้านนี้ปลอดบุหรี่และสุรา 3 
  42:41  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พรรษานี้พร้อมเป็นพระ/รักลูกอย่าตี(แรง) 4 
  23:30  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ทำให้สวรรค์อยู่ในกำมือ/เรื่องอ่านใจง่ายเหลือเกิน 4 
  33:46  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พระครูผู้ขยายเครือข่ายคนดี/บ้านนี้ปลอดบุหรี่และสุรา 4 
  28:33  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ทั้งโลกหยุดฟังอีลานพูด/บาปสลับบุญไปเป็นครุฑ 1 
  13:22  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ถ้าผมเป็นประธานาธิบดี/ไปให้พ้นน้ำมนต์พญามาร/บวชลูก ปิดอบายให้แม่ 1 
  25:02  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • บ้านหนองซอนกลับเป็นวัดรุ่ง/สื่อสารด้วยสมาธิ /มิติมิอาจกั้น 1 
  21:17  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ทั้งโลกหยุดฟังอีลานพูด/บาปสลับบุญไปเป็นครุฑ 2 
  35:33  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ถ้าผมเป็นประธานาธิบดี/ไปให้พ้นน้ำมนต์พญามาร/บวชลูก ปิดอบายให้แม่ 2 
  25:02  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • บ้านหนองซอนกลับเป็นวัดรุ่ง/สื่อสารด้วยสมาธิ /มิติมิอาจกั้น 2 
  43:20  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ทั้งโลกหยุดฟังอีลานพูด/บาปสลับบุญไปเป็นครุฑ 3 
  14:19  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ถ้าผมเป็นประธานาธิบดี/ไปให้พ้นน้ำมนต์พญามาร/ บวชลูกปิดอบายให้แม่ 3 
  30:35  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • บ้านหนองซอนกลับเป็นวัดรุ่ง/สื่อสารด้วยสมาธิ /มิติมิอาจกั้น 3 
  24:20  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ทั้งโลกหยุดฟังอีลานพูด/บาปสลับบุญไปเป็นครุฑ 4 
  39:21  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ถ้าผมเป็นประธานาธิบดี/ไปให้พ้นน้ำมนต์พญามาร/ บวชลูกปิดอบายให้แม่ 4 
  25:02  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • บ้านหนองซอนกลับเป็นวัดรุ่ง/สื่อสารด้วยสมาธิ /มิติมิอาจกั้น 4 
  23.55  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พระนานาชาติ/พ่อผมเป็นพุทธยิว/ฤทธิ์น้ำมันพราย 1 
  33:37  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • บทเพลงประคองใจ/แสวงจุดร่วมสมานจุดต่าง/ เททิ้งได้เพราะ I love you 1 
  30:35  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์/รหัสผ่านเข้าสู่อบาย/ กรรมของอดีตนักมวย 1 
  37:33  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์/รหัสผ่านเข้าสู่อบาย/ กรรมของอดีตนักมวย 2 
  23:55  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พระนานาชาติ/พ่อผมเป็นพุทธยิว/ฤทธิ์น้ำมันพราย 2 
  28:21  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • บทเพลงประคองใจ/แสวงจุดร่วมสมานจุดต่าง/ เททิ้งได้เพราะ I love you 2 
  21:37  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์/รหัสผ่านเข้าสู่อบาย/ กรรมของอดีตนักมวย 3 
  15:03  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พระนานาชาติ/พ่อผมเป็นพุทธยิว/ฤทธิ์น้ำมันพราย 3 
  39:44  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • บทเพลงประคองใจ/แสวงจุดร่วมสมานจุดต่าง/ เททิ้งได้เพราะ I love you 3 
  13:20  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์/รหัสผ่านเข้าสู่อบาย/ กรรมของอดีตนักมวย 4 
  23:44  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พระนานาชาติ/พ่อผมเป็นพุทธยิว/ฤทธิ์น้ำมันพราย 4 
  18:20  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • บทเพลงประคองใจ/แสวงจุดร่วมสมานจุดต่าง/ เททิ้งได้เพราะ I love you 4 
  20:49  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พบกันครึ่งทางที่กลางกาย/ครอบครัวสุขสันต์/ หมดยุคถนนอบายมุข 1 
  33:12  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ชีวิตสมณะชีวิตผู้มีบุญเทเหล้าไม่ต้องรอปรึกษา 1 
  46:03  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ผุดขึ้นทีละองค์...ทำไฉน/ตะเกียงในความมืด/ กุมภัณฑ์หญิง 1 
  31:05  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พบกันครึ่งทางที่กลางกาย/ครอบครัวสุขสันต์/ หมดยุคถนนอบายมุข 2 
  28:55  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ชีวิตสมณะชีวิตผู้มีบุญเทเหล้าไม่ต้องรอปรึกษา 2 
  33:33  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ผุดขึ้นทีละองค์...ทำไฉน/ตะเกียงในความมืด/ กุมภัณฑ์หญิง 2 
  10:42  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พบกันครึ่งทางที่กลางกาย/ครอบครัวสุขสันต์/ หมดยุคถนนอบายมุข 3 
  9:42  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ชีวิตสมณะชีวิตผู้มีบุญเทเหล้าไม่ต้องรอปรึกษา 3 
  29:15  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ผุดขึ้นทีละองค์...ทำไฉน/ตะเกียงในความมืด/ กุมภัณฑ์หญิง 3 
  25:31  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พบกันครึ่งทางที่กลางกาย/ครอบครัวสุขสันต์/ หมดยุคถนนอบายมุข 4 
  36:15  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ชีวิตสมณะชีวิตผู้มีบุญเทเหล้าไม่ต้องรอปรึกษา 4 
  27:48  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ผุดขึ้นทีละองค์...ทำไฉน/ตะเกียงในความมืด/ กุมภัณฑ์หญิง 4 
  51:38  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • มองหาสุราอย่ามาระยอง/ปาจิงโกะแผลงฤทธิ์ 1 
  31:21  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พิธีมุทิตานาคหลวงรูปที่ ๔ วันที่แม่รอคอย/สัมพันธวงศ์ร่วมเฮด้วยคน 1 
  14:58  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • เหล้า เบียร์ บุหรี่ ร้านนี้ไม่ขายต้มเหล้าเถื่อน 1 
  29:46  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • มองหาสุราอย่ามาระยอง/ปาจิงโกะแผลงฤทธิ์ 2 
  17:48  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พิธีมุทิตานาคหลวงรูปที่ ๔ /วันที่แม่รอคอย/ สัมพันธวงศ์ ร่วมเฮด้วยคน 2 
  16:03  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • เหล้า เบียร์ บุหรี่ ร้านนี้ไม่ขายต้มเหล้าเถื่อน 2 
  20:48  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • มองหาสุราอย่ามาระยอง/ปาจิงโกะแผลงฤทธิ์ 3 
  17:12  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พิธีมุทิตานาคหลวงรูปที่ ๔ /วันที่แม่รอคอย/ สัมพันธวงศ์ ร่วมเฮด้วยคน 3 
  12:44  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • เหล้า เบียร์ บุหรี่ ร้านนี้ไม่ขายต้มเหล้าเถื่อน 3 
  12:08  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • มองหาสุราอย่ามาระยอง/ปาจิงโกะแผลงฤทธิ์ 4 
  30:44  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พิธีมุทิตานาคหลวงรูปที่ ๔ /วันที่แม่รอคอย/ สัมพันธวงศ์ร่วมเฮด้วยคน 4 
  21:34  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • เหล้า เบียร์ บุหรี่ ร้านนี้ไม่ขายต้มเหล้าเถื่อน 4 
  22:29  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • รหัสผ่านไปดุสิตบุรี/สจพ.รุ่นใหม่ไร้แอลกอฮอล์ 1 
  15:24  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ธรรมะ...เริ่มต้นที่ ๐๗๒/หักดิบเผาบุหรี่รุ่น ๓๔ ชิตังเม 1 
  48:03  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ง่ายจนสงสัย/สัญญากับผมนะครับแม่/สาวก ศาสนาญี่ปุ่น 1 
  33:51  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • รหัสผ่านไปดุสิตบุรี/สจพ.รุ่นใหม่ไร้แอลกอฮอล์ 2 
  19:01  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ธรรมะ...เริ่มต้นที่ ๐๗๒/หักดิบเผาบุหรี่รุ่น ๓๔ ชิตังเม 2 
  09:49  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ง่ายจนสงสัย/สัญญากับผมนะครับแม่/สาวก ศาสนาญี่ปุ่น 2 
  23:24  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • รหัสผ่านไปดุสิตบุรี/สจพ.รุ่นใหม่ไร้แอลกอฮอล์ 3 
  19:08  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พระแท้..หัวใจของโลกและจักรวาล/สูบ ดื่ม ขโมย ฆ่า 1 
  9:49  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ง่ายจนสงสัย/สัญญากับผมนะครับแม่/สาวก ศาสนาญี่ปุ่น 3 
  26:05  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • รหัสผ่านไปดุสิตบุรี/สจพ.รุ่นใหม่ไร้แอลกอฮอล์ 4 
  37:51  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พระแท้..หัวใจของโลกและจักรวาล/สูบ ดื่ม ขโมย ฆ่า 2 
  50:46  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ง่ายจนสงสัย/สัญญากับผมนะครับแม่/สาวก ศาสนาญี่ปุ่น 4 
  26:07  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ภาษาประสบการณ์ภายใน/โกงสนองโกง 1 
  32:34  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พระแท้..หัวใจของโลกและจักรวาล/สูบ ดื่ม ขโมย ฆ่า 3 
  19:58  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ไทยเยอรมันนอร์เวเฮเท/แล้วฆ่าตัดตอนอุปกรณ์ ผิดศีล 1 
  4:24  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ภาษาประสบการณ์ภายใน/โกงสนองโกง 2 
  10:14  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • พระแท้..หัวใจของโลกและจักรวาล/สูบ ดื่ม ขโมย ฆ่า 4 
  30:21  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ไทยเยอรมันนอร์เวเฮเท/แล้วฆ่าตัดตอนอุปกรณ์ ผิดศีล 2 
  25:15  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ภาษาประสบการณ์ภายใน/โกงสนองโกง 3 
  19:44  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • เลิกได้เพราะลูกเณร/ผมโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ 1 
  12:15  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ไทยเยอรมันนอร์เวเฮเท/แล้วฆ่าตัดตอนอุปกรณ์ ผิดศีล 3 
  20:25  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • เลิกได้เพราะลูกเณร/ผมโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ 2 
  42:06  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ไทยเยอรมันนอร์เวเฮเท/แล้วฆ่าตัดตอนอุปกรณ์ ผิดศีล 4 
  7:36  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • เลิกได้เพราะลูกเณร/ผมโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ 3 
  14:47  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • แม่บ้านคนดีตีบทให้แตก/ไฮซ้อ High-So Say No สุรา 1 
  33:08  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • เลิกได้เพราะลูกเณร/ผมโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ 4 
  27:55  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • แม่บ้านคนดีตีบทให้แตก/ไฮซ้อ High-So Say No สุรา 2 
  22:29  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • งดเหล้าเข้าพรรษา/เพื่อเณรเลิกขายจากใจโยม พ่อ /รักพ่อให้ถูกทาง 1 
  17:07  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • แม่บ้านคนดีตีบทให้แตก/ไฮซ้อ High-So Say No สุรา 3 
  21:23  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • งดเหล้าเข้าพรรษา/เพื่อเณรเลิกขายจากใจโยม พ่อ /รักพ่อให้ถูกทาง 2 
  50:27  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • แม่บ้านคนดีตีบทให้แตก/ไฮซ้อ High-So Say No สุรา 4 
  33:11  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • งดเหล้าเข้าพรรษา/เพื่อเณรเลิกขายจากใจโยม พ่อ/รักพ่อให้ถูกทาง 3 
  12:01  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ที่เด็ดจาชัวร์ไม่กลัวอบายหยิบ / เฮ เทสุราให้หมดสุรินทร์/อธิบดีกรมฝิ่น 1 
  15:29  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • งดเหล้าเข้าพรรษา/เพื่อเณรเลิกขายจากใจโยม พ่อ/รักพ่อให้ถูกทาง 4 
  29:26  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ที่เด็ดจาชัวร์ไม่กลัวอบายหยิบ / เฮ เทสุราให้หมดสุรินทร์/อธิบดีกรมฝิ่น 2 
  15:59  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ที่เด็ดจาชัวร์ไม่กลัวอบายหยิบ / เฮ เทสุราให้หมดสุรินทร์/อธิบดีกรมฝิ่น 3 
  22:37  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • ที่เด็ดจาชัวร์ไม่กลัวอบายหยิบ / เฮ เทสุราให้หมดสุรินทร์/อธิบดีกรมฝิ่น 4 
  26:45  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • รักที่สุดของ Daddy/สระบุรีออกทีวีเทสุรา/ถาม หน่อยได้ไหมพญายม 1 
  22:18  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • รักที่สุดของ Daddy/สระบุรีออกทีวีเทสุรา/ถาม หน่อยได้ไหมพญายม 2 
  31:11  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • รักที่สุดของ Daddy/สระบุรีออกทีวีเทสุรา/ถาม หน่อยได้ไหมพญายม 3 
  24:30  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • รักที่สุดของ Daddy/สระบุรีออกทีวีเทสุรา/ถาม หน่อยได้ไหมพญายม 4 
  28:26  นาที
  download โหลดลงเครื่อง

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต