สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ฝันในฝันประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

ฝันในฝันประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]
ฝันในฝันประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 • หมั่นสังเกต ย่อมเห็นช่องทาง / ดูดสมบัติ ผลักวิบัติ / สุราพาสมองเสื่อม 
  19:37  นาที
 • สุดปลื้มยกยอดวิหารยาย / ๗ สีสะเก็ดข่าว สว. สะกิดใจ 
  31:08  นาที
 • สู่กระแสจักรภพ / นำฝรั่งเศสปฏิเสธสุรา / เผานั่งยาง 
  35:50  นาที
 • หมั่นสังเกต ย่อมเห็นช่องทาง / ดูดสมบัติ ผลักวิบัติ / สุราพาสมองเสื่อม 
  22:53  นาที
 • สุดปลื้มยกยอดวิหารยาย / ๗ สีสะเก็ดข่าว สว. สะกิดใจ 
  29:29  นาที
 • สู่กระแสจักรภพ / นำฝรั่งเศสปฏิเสธสุรา / เผานั่งยาง 
  32:24  นาที
 • หมั่นสังเกต ย่อมเห็นช่องทาง / ดูดสมบัติ ผลักวิบัติ / สุราพาสมองเสื่อม 
  19:54  นาที
 • มีให้ดู ก็ดูเรื่อยไป / ต้นแบบคนดีแห่งอมก๋อย / อากง "สัมมาอะระหัง" 
  21:16  นาที
 • สู่กระแสจักรภพ / นำฝรั่งเศสปฏิเสธสุรา / เผานั่งยาง 
  38:43  นาที
 • หมั่นสังเกต ย่อมเห็นช่องทาง / ดูดสมบัติ ผลักวิบัติ / สุราพาสมองเสื่อม 
  38:59  นาที
 • มีให้ดู ก็ดูเรื่อยไป / ต้นแบบคนดีแห่งอมก๋อย / อากง "สัมมาอะระหัง" 
  32:15  นาที
 • หยุดนิ่งเฉยๆได้มั้ย / ยอดตำรวจคนดีศรีอยุธยา 
  39:06  นาที
 • ป้ายศิลาเปลี่ยนชีวิต / ลำบากเพราะทิฏฐิ 
  50:09  นาที
 • มีให้ดู ก็ดูเรื่อยไป / ต้นแบบคนดีแห่งอมก๋อย / อากง "สัมมาอะระหัง" 
  24:46  นาที
 • หยุดนิ่งเฉยๆได้มั้ย / ยอดตำรวจคนดีศรีอยุธยา 
  29:53  นาที
 • ป้ายศิลาเปลี่ยนชีวิต / ลำบากเพราะทิฏฐิ 
  28:04  นาที
 • คิดไม่เห็น เห็นไม่คิด / เทเหล้าเผารอเก๊าะ / วิญญาณกัลยาณมิตร 
  22:35  นาที
 • หยุดนิ่งเฉยๆได้มั้ย / ยอดตำรวจคนดีศรีอยุธยา 
  20:49  นาที
 • ป้ายศิลาเปลี่ยนชีวิต / ลำบากเพราะทิฏฐิ 
  39:53  นาที
 • คิดไม่เห็น เห็นไม่คิด / เทเหล้าเผารอเก๊าะ / วิญญาณกัลยาณมิตร 
  19:29  นาที
 • หยุดนิ่งเฉยๆได้มั้ย / ยอดตำรวจคนดีศรีอยุธยา 
  22:01  นาที
 • หวงคือไล่ให้คือเรียก / อาตี๋ อาหมวย ช่วยกันเท / เผาบัญชีลูกหนี้ 
  57:28  นาที
 • คิดไม่เห็น เห็นไม่คิด / เทเหล้าเผารอเก๊าะ / วิญญาณกัลยาณมิตร 
  30:18  นาที
 •  
  27:34  นาที
 • หวงคือไล่ให้คือเรียก / อาตี๋ อาหมวย ช่วยกันเท / เผาบัญชีลูกหนี้ 
  27:55  นาที
 • คิดไม่เห็น เห็นไม่คิด / เทเหล้าเผารอเก๊าะ / วิญญาณกัลยาณมิตร 
  11:53  นาที
 •  
  22:56  นาที
 • หวงคือไล่ให้คือเรียก / อาตี๋ อาหมวย ช่วยกันเท / เผาบัญชีลูกหนี้ 
  35:42  นาที
 • ความภูมิใจของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง 
  21:56  นาที
 •  
  38:37  นาที
 • เป็นผู้ดูมิใช่ผู้กำกับ / เป็นพ่อค้าอย่ามุสา / บุญใหญ่บูชาเจดีย์ 
  39:26  นาที
 • ความภูมิใจของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง 
  43:38  นาที
 •  
  24:47  นาที
 • เป็นผู้ดูมิใช่ผู้กำกับ / เป็นพ่อค้าอย่ามุสา / บุญใหญ่บูชาเจดีย์ 
  38:43  นาที
 • ดูละครภายใน / แมลงหลอกแมลงหลอน 
  44:36  นาที
 • ภาคภูมิใจชาวปากะยอ / มะเร็งหลอดเสียง 
  23:18  นาที
 • พุทธวิธีแก้จน / กตัญญู เครื่องหมายคนดี 
  27:55  นาที
 • ดูละครภายใน / แมลงหลอกแมลงหลอน 
  19:57  นาที
 • ภาคภูมิใจชาวปากะยอ / มะเร็งหลอดเสียง 
  15:24  นาที
 • พุทธวิธีแก้จน / กตัญญู เครื่องหมายคนดี 
  45:41  นาที
 • อุตลุตกับดวงแก้ว / ชาวบางซื่อเลิกถือสุรา / กลับดุสิตอย่างผู้นำบุญ 
  29:39  นาที
 • ภาคภูมิใจชาวปากะยอ / มะเร็งหลอดเสียง 
  56:19  นาที
 • พุทธวิธีแก้จน / กตัญญู เครื่องหมายคนดี 
  8:35  นาที
 • อุตลุตกับดวงแก้ว / ชาวบางซื่อเลิกถือสุรา / กลับดุสิตอย่างผู้นำบุญ 
  28:07  นาที
 • ภาคภูมิใจชาวปากะยอ / มะเร็งหลอดเสียง 
  23:30  นาที
 • พุทธวิธีแก้จน / กตัญญู เครื่องหมายคนดี 
  32:21  นาที
 • อุตลุตกับดวงแก้ว / ชาวบางซื่อเลิกถือสุรา / กลับดุสิตอย่างผู้นำบุญ 
  35:26  นาที
 • ยอดเณรวัดบ้านขุน / พบผู้พิพากษาตัวจริง 
  23:02  นาที
 • เอหิปัสสิโก / ม.เกษตรเขตปลอดสุรา 
  31:14  นาที
 • บัวตูมบัวบาน / ทันรถด่วนขบวนสุดท้าย 
  37:49  นาที
 • ยอดเณรวัดบ้านขุน / พบผู้พิพากษาตัวจริง 
  1:04:24  นาที
 • เอหิปัสสิโก / ม.เกษตรเขตปลอดสุรา 
  40:16  นาที
 • บัวตูมบัวบาน / ทันรถด่วนขบวนสุดท้าย 
  30:01  นาที
 • ยอดเณรวัดบ้านขุน / พบผู้พิพากษาตัวจริง 
  25:39  นาที
 • เอหิปัสสิโก / ม.เกษตรเขตปลอดสุรา 
  7:13  นาที
 • บัวตูมบัวบาน / ทันรถด่วนขบวนสุดท้าย 
  27:44  นาที
 • วันนี้ที่รอคอย / ภูฐานประหารบุหรี่ทั้งประเทศ 
  21:34  นาที
 • เอหิปัสสิโก / ม.เกษตรเขตปลอดสุรา 
  31:30  นาที
 • วันสว่าง / กลีบกุหลาบบาดดวงแก้ว / มีทรัพย์ ไร้บริวาร 
  25:07  นาที
 • วันนี้ที่รอคอย / ภูฐานประหารบุหรี่ทั้งประเทศ 
  26:48  นาที
 • บุญพิเศษชาติละครั้ง / ปิดประตูนรกให้พ่อ 
  24:18  นาที
 • วันสว่าง / กลีบกุหลาบบาดดวงแก้ว / มีทรัพย์ ไร้บริวาร 
  20:10  นาที
 • สบายๆ สม่ำเสมอ / ครูลั้วะ ทิ้งหัวเชื้อสุรา / ภุมมเทวาอาลัย 
  28:59  นาที
 • บุญพิเศษชาติละครั้ง / ปิดประตูนรกให้พ่อ 
  45:41  นาที
 • วันสว่าง / กลีบกุหลาบบาดดวงแก้ว / มีทรัพย์ ไร้บริวาร 
  41:59  นาที
 • สบายๆ สม่ำเสมอ / ครูลั้วะ ทิ้งหัวเชื้อสุรา / ภุมมเทวาอาลัย 
  38:19  นาที
 • บุญพิเศษชาติละครั้ง / ปิดประตูนรกให้พ่อ 
  11:45  นาที
 • วันสว่าง / กลีบกุหลาบบาดดวงแก้ว / มีทรัพย์ ไร้บริวาร 
  27:32  นาที
 • สบายๆ สม่ำเสมอ / ครูลั้วะ ทิ้งหัวเชื้อสุรา / ภุมมเทวาอาลัย 
  27:38  นาที
 • บุญพิเศษชาติละครั้ง / ปิดประตูนรกให้พ่อ 
  28:28  นาที
 • มหาเจดีย์เมื่อวันวาน / ปราจีนแคล้วอบาย / มะเร็งในเม็ดเลือด 
  26:26  นาที
 • บอกตัวเองว่าใช่ / ดวงแก้วของคุณยาย 
  26:13  นาที
 • มหาเจดีย์เมื่อวันวาน / ปราจีนแคล้วอบาย / มะเร็งในเม็ดเลือด 
  14:34  นาที
 • บอกตัวเองว่าใช่ / ดวงแก้วของคุณยาย 
  16:09  นาที
 • มหาเจดีย์เมื่อวันวาน / ปราจีนแคล้วอบาย / มะเร็งในเม็ดเลือด 
  20:15  นาที
 • บอกตัวเองว่าใช่ / ดวงแก้วของคุณยาย 
  26:28  นาที
 • พระธรรมกายเป็นของสากล / ขี่หลังลา 
  38:39  นาที
 • พระธรรมกายเป็นของสากล / ขี่หลังลา 
  16:30  นาที
 • พระธรรมกายเป็นของสากล / ขี่หลังลา 
  24:54  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต