สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ฝันในฝันประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (แผ่นที่๑)

ฝันในฝันประจำเดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๔๙ (แผ่นที่๑)

 
คุณภาพของสื่อ :
3 4


 • แผ่นที่ 1
 • สกู๊ปพิเศษพุทธบุตรใจเพชร ๑ใน ๒๖๖วัด ตอน พระครูรามันคณารักษ์ วัดเวฬุวัน จ.ยะลา 
  42:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ประวัติศาสตร์อาณาจักรเปอร์เซีย 
  19:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถ ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ ๓๓ 
  13:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Case Study คนดีที่หนึ่งเลย 
  1:02:06  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สกู๊ปพิเศษพุทธบุตรใจเพชร ๑ใน ๒๖๖ วัด ตอน พระครูปัญญาวิสารัท วัดเนรัญชราวาส จ.ยะลา 
  41:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผลการปฏิบัติธรรมคุณโซตานี ชาวอิหร่าน 
  37:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Case Study ไม่ขอยอมแพ้ 
  25:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สกู๊ปพิเศษพุทธบุตรใจเพชร ๑ใน ๒๖๖ วัด ตอน พระรุ่งเรือง จารุวัณโณ วัดทรายขาว จ.ปัตตานี 
  30:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การทำสมาธิกำลังเป็นที่นิยมในสังคมชนชั้นสูงในอิหร่าน 
  30:10  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ ๓๔ 
  14:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Case Study เธอชอบกินเด็กแรกเกิด 
  46:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สกู๊ปพิเศษพุทธบุตรใจเพชร ๑ใน ๒๖๖ วัด ตอนพระครูวิชาญโพธิวัฒน์ วัดโพธาราม อ.ปะนาเราะ จ 
  29:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผลการปฏิบัติธรรมคุณอรุณ พึ่งบัว ประเทศอิหร่าน 
  25:17  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ ๓๕ 
  13:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Case Study สองเราเท่ากัน 
  33:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สกู๊ปพิเศษพุทธบุตรใจเพชร ๑ใน ๒๖๖วัด ตอนพระอาจารย์สมปอง ธัมมวโร วัดโคกหญ้าคา จ.ปัตตานี 
  39:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สกู๊ปพิเศษพุทธบุตรใจเพชร ๑ใน ๒๖๖ วัด ตอนพระปลัดสุพรรณ สุวัณโณ ศูนย์ ๙๐ ปี สมเด็จพระศร 
  23:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผลการปฏิบัติธรรมคุณจอร์จ ประเทศกรีซ 
  27:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ ๓๖ 
  12:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
  41:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผลการปฏิบัติธรรมคุณมาเรียอาดี้ โซโพรนาดู ประเทศกรีก 
  30:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ ๓๗ 
  12:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Case Study รักเราไม่เก่าเลย 
  30:44  นาที
  download ลงเครื่อง
 • รายการ Relex & Alert ฟังความในใจผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
  34:06  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผลการปฏิบัติธรรมคุณพัทยา แช่มจันทร์ประเทศอเมริกา 
  29:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทศชาติชาดกเรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่ ๓๘ 
  16:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Case Study คุณเป็นใครใช่คนหรือ 
  46:13  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล