สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
สมณะต้นบุญต้นแบบของชาวโลก
 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]


 • สมณะคือผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร (1) ok 6.35 น. 
  6:35  นาที
 • สมณะคือผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร (2) ok 13.30 น 
  13:30  นาที
 • ชีวติที่ออกจากกาม ok 4.46 น. 
  4:46  นาที
 • สมณะน้อยผู้ได้โอกาส ok 3.06 น. 
  3:06  นาที
 • แม้บวชช่วงสั้นก็ตาม ok 6.52 น. 
  6:52  นาที
 • ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไร ok 5.55 น. 
  5:55  นาที
 • ถ้าบวชกันหมดทั้งโลก ok 4.13 น. 
  4:13  นาที
 • เป้าหมายของการบวช ok 15.05 น. 
  15:05  นาที
 • ชีวิตสุดท้ายในวัฏสงสาร ok 5.35 น. 
  5:35  นาที
 • บวชแล้วต้องศึกษาวิชชาชีวิต ok 15.09 น 
  15:09  นาที
 • เรียนพระไตรปิฏกในตัว ok 7.17 น. 
  7:17  นาที
 • อธิษฐานอย่างไรให้รอบคอบ ok 11.20 น 
  11:20  นาที
 • การลงทุนข้ามชาติ ok 19.50 น. 
  19:50  นาที
 • ผู้มีบุญเท่านั้นได้ศึกษาบาลี ok 24.39 น. 
  24:39  นาที
 • ผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก ok 8.26 น. 
  8:26  นาที
 • ภารกิจของพระ ok 25.23 น. 
  25:24  นาที
 • เพลงผู้ได้โอกาส ภาษาไทย 6.03 น. 
  6:03  นาที
 • เพลงชีวิตสมณะ 5.45 น. 
  5:45  นาที
 • สามัญญผล ok 55.03 น. 
  55:03  นาที
 • เพลงชีวิตสมณะ 5.45 น. 
  5:45  นาที
 • พระแท้(สามัญญผลสูตร)01 
  48:33  นาที
 • พระแท้(สามัญญผลสูตร)02 
  54:30  นาที
 • พระแท้(สามัญญผลสูตร)03 
  55:36  นาที
 • พระแท้(สามัญญผลสูตร)04 
  54:51  นาที
 • พระแท้(สามัญญผลสูตร)05 
  54:26  นาที
 • พระแท้(สามัญญผลสูตร)06 
  55:30  นาที
 • พระแท้(สามัญญผลสูตร)07 
  51:59  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต