สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ฝันในฝันประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ (แผ่นที่ ๓)

ฝันในฝันประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ (แผ่นที่ ๓)

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]


 • 01 50 03 19 01 ทบทวนบุญพับทิชชู เพื่อใช้ในงานคุ้มครองโลก 
  46:55  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 02 50 03 19 02 ผลการปฏิบัติธรรมกัลฯเรือนงาม แพงไพรี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
  29:59  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 03 50 03 19 03 ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ ๑๕๕ 
  12:27  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 04 50 03 20 01 ทบทวนบุญเช็ดช้อนและผ้าไตรจีวร 
  36:10  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 05 50 03 20 02 ผลการปฏิบัติธรรมกัลฯวงศ์จันทร์ บัวแพง ประเทศ สปป. ลาว 
  31:03  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 06 50 03 21 01 ทบทวนบุญพับผ้าไตรจีวร 
  34:00  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 07 50 03 21 02 พุทธบุตรต้องมีข้อปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
  18:42  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 08 50 03 21 03 ผลการปฏิบัติธรรมกัลฯอมรา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประเทศอเมริกา 
  31:23  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 09 50 03 22 01 DMC ได้รับรางวัล Telly Awards ๑๒ รางวัล 
  21:35  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 10 50 03 22 02 การทำบุญกับเนื้อนาบุญได้บุญมาก 
  32:35  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 11 50 03 22 03 สกรู๊ปพิเศษศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ตอนที่ ๑ 
  15:44  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 12 50 03 22 04 ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่ ๑๕๖ 
  12:46  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 13 50 03 23 01 การทำบุญด้วยความปราณีต 
  25:15  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 14 50 03 23 02 The Telly Awards รางวัลสื่อระดับโลก 
  22:29  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 15 50 03 23 03 สกรู๊ปพิเศษศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ตอนที่ ๒ 
  17:33  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 16 50 03 23 04 ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ ๑๕๗ 
  12:40  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 17 50 03 24 01 จีวรคือสิ่งสำคัญที่ใชัในการบรรพชาอุปสมบท 
  31:21  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 18 50 03 24 02 รายละเอียดยาที่จะถวายพระสังฆาธิการ ๒๐,๐๐๐ วัด 
  25:20  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 19 50 03 24 03 ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ ๑๕๘ 
  18:30  นาที
  download โหลดลงเครื่อง

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต