สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ฝันในฝันประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ (แผ่นที่ ๓)

ฝันในฝันประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ (แผ่นที่ ๓)

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]


 • 01 50 05 16 01 ทำไมเจ้าชายสิทถัตธะประสูติแล้วเดินได้ ๗ ก้าว 
  55:59  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 02 50 05 16 02 ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ ๑๙๒ 
  21:45  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 03 50 05 16 03 ผลการปฏิบัติธรรมพระปราการ ปการธมฺโม 
  51:23  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 04 50 05 17 01 เรามาร่วมกันพิทักษ์พระพุทธศาสนา 
  1:04:32  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 05 50 05 17 02 ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ ๑๙๓ 
  13:21  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 06 50 05 17 03 Case Study (๑๐๓๖) อยากจะเอาเธอไปฌาปนกิจ 
  47:30  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 07 50 05 18 01 ชาวไทยควรตื่นตัวมาปกป้องพระพุทธศาสนา 
  1:16:54  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 08 50 05 18 02 ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ ๑๙๔ 
  12:03  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 09 50 05 18 03 ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรยุทธศักดิ์ หินแก้ว 
  46:42  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 10 50 05 19 01 ผู้มีบารมีแก่ย่อมทำสิ่งอัศจรรย์ได้ 
  40:44  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 11 50 05 19 02 พระครูสุมณฑ์ ธรรมวงศ์ พระภิกษุชาวบังลาเดส 
  39:13  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 12 50 05 19 03 ผลการปฏิบัติธรรมของกัลฯภัทราวรรณ โอล ประเทศสวีเดน 
  25:40  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 13 50 05 21 01 การอภิปรายเรื่องพระพุทธศาสนา 
  1:07:04  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 14 50 05 21 02 ศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ 
  24:40  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 15 50 05 21 03 ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรคำภา พรหมนิตย์ 
  33:12  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 16 50 05 22 01 เรื่องความอัศจรรย์คู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  50:34  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 17 50 05 02 ผลการปฏิบัติธรรมกัลฯกลอยใจ อัวบาน ประเทศเยอรมันนี 
  19:25  นาที
  download โหลดลงเครื่อง
 • 18 50 05 03 ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ ๑๙๕ 
  13:42  นาที
  download โหลดลงเครื่อง

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต