สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ฝันในฝันประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ (แผ่นที่ ๔)

ฝันในฝันประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ (แผ่นที่ ๔)

 
คุณภาพของสื่อ :
5 4


 • แผ่นที่ 1
 • 01 50 06 23 01 รักษาใจให้ใส 
  21:51  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 02 50 06 23 02 ผลการปฏิบัติธรรมเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ 
  24:51  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 03 50 06 23 03 ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่ ๑๘ 
  9:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 04 50 06 23 04 พุทธประวัติ ทรงออกผนวช 
  32:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 05 50 06 25 01 ประวัติวัดพระธรรมกาย 
  25:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 06 50 06 25 02 พุทธประวัติ ยานพาหนะออกบวชของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ 
  40:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 07 50 06 25 03 ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่ ๑๙ 
  11:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 08 50 06 26 01 พุทธประวัติ ฆฎิการและโชติปาละ 
  1:07:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 09 50 06 26 02 ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่ ๒๐ 
  10:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 10 50 06 27 01 พุทธประวัติ นักบวชใหม่ 
  37:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 11 50 06 27 02 ผลการปฏิบัติธรรมกัลฯโควอิจิ เอะโนะโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น 
  24:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 12 50 06 27 03 ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่ ๒๑ 
  11:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 13 50 06 28 01 พุทธประวัติ อัฐบริขาร 
  55:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 14 50 06 28 02 คุณครูไอโกะ อปริหานิยธรรม ตอนที่ ๑ 
  7:59  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 15 50 06 28 03 ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่ ๒๒ 
  10:44  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 16 50 06 29 01 คุณครูไอโกะ อปริหานิยธรรม ตอนที่ ๒ 
  31:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 17 50 06 29 02 พุทธประวัติ การออกบวชของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อน 
  23:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 18 50 06 29 03 โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ ๑ ประเทศมาเลเซีย 
  22:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 19 50 06 29 04 ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่ ๒๓ 
  10:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 20 50 06 30 01 คุณครูไอโกะ อปริหานิยธรรม ตอนที่ ๓ 
  26:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 21 50 06 30 02 พุทธประวัติ ทุสสเจดีย์ 
  22:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 22 50 06 30 03 ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่ ๒๔ 
  11:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 23 50 06 30 04 ผลการปฏิบัติธรรมกัลฯสุภาพรรณ สง่าศรี 
  43:44  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล