สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๘ เรื่อง พุทธรัตนะ

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๘ เรื่อง พุทธรัตนะ โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๘ เรื่อง พุทธรัตนะ

พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ "ธรรมะเพื่อประชาชน"

โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๘ เรื่อง พุทธรัตนะ โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

 • ปิยทัสสีพุทธเจ้า ๑ 
  17:16  นาที
 • ปิยทัสสีพุทธเจ้า ๒ 
  17:27  นาที
 • ปิยทัสสีพุทธเจ้า ๓ 
  16:43  นาที
 • ปิยทัสสีพุทธเจ้า ๔ 
  17:31  นาที
 • พุทธรัตนะ ๑ 
  16:58  นาที
 • พุทธรัตนะ ๒ 
  16:26  นาที
 • จักษุของพระพุทธเจ้า 
  17:37  นาที
 • พุทธลีลา 
  16:14  นาที
 • พุทธญาตัตถจริยา 
  16:13  นาที
 • พุทธบารมี 
  14:26  นาที
 • พุทธปัจฉิมโอวาท 
  17:11  นาที
 • เส้นทางสู่ความเป็นพุทธะ ๑ 
  17:30  นาที
 • เส้นทางสู่ความเป็นพุทธะ ๒ 
  16:36  นาที
 • ความวิเศษสุดของพระพุทธศาสนา 
  16:04  นาที
 • สมณะแท้มีในพระพุทธศาสนาเท่านั้น 
  18:01  นาที
 • พุทธชิโนรส ๑ 
  16:29  นาที
 • พุทธชิโนรส ๒ 
  16:39  นาที
 • พุทธชิโนรส ๓ 
  16:05  นาที
 • พุทธชิโนรส ๔ 
  17:11  นาที
 • พุทธชิโนรส ๕ 
  16:25  นาที
 • พุทธชิโนรส ๖ 
  17:01  นาที
 • ปัจเจกพุทธภูมิ 
  16:54  นาที
 • ชีวิตพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑ 
  18:59  นาที
 • ชีวิตพระปัจเจกพุทธเจ้า ๒ 
  17:53  นาที
 • ปัจเจกพุทธบูชาของพญานาค 
  16:32  นาที
 • พุทธมนต์เพื่อความหลุดพ้น 
  17:07  นาที
 • ผู้ฟังใกล้พุทธองค์ 
  17:18  นาที
 • สักการะรอยพระพุทธบาท 
  18:25  นาที
 • พระคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณ 
  15:59  นาที
 • บูชาพุทธพาพ้นวัฏฏะ 
  15:13  นาที
 • เหตุที่สาวกนับถือพระพุทธเจ้า ๑ 
  14:59  นาที
 • เหตุที่สาวกนับถือพระพุทธเจ้า ๒ 
  16:02  นาที
 • เหตุที่สาวกนับถือพระพุทธเจ้า ๓ 
  16:02  นาที
 • บูชาไฟ ๓ กองตามหลักพุทธวิธี 
  17:15  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต