สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข
โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
M.D. ; M.A ; Doctor Candidate (Buddhist Studies)
Dip. in Chinese ; in Japanese
วัดพระธรรมกาย
 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]


 • ฆราวาสธรรม 1 
  31.29  นาที
 • ฆราวาสธรรม 2 
  31.28  นาที
 • ฆราวาสธรรม 3 
  31.09  นาที
 • ฆราวาสธรรม 4 
  30.47  นาที
 • ความเคารพ 1 
  19.59  นาที
 • ความเคารพ 2 
  20.00  นาที
 • ความเคารพ 3 
  18.37  นาที
 • ความเคารพ 4 
  18.45  นาที
 • พระคุณพ่อแม่ 1 
  24.49  นาที
 • พระคุณพ่อแม่ 2 
  24.08  นาที
 • สมาธิ 1 
  30.49  นาที
 • สมาธิ 2 
  30.49  นาที
 • สมาธิ 3 
  30.35  นาที
 • สมาธิ 4 
  29.17  นาที
 • สังคหวัตถุสี่ 1 
  30.25  นาที
 • สังคหวัตถุสี่ 2 
  30.43  นาที
 • อิทธิบาทสี่ 1 
  31.14  นาที
 • อิทธิบาทสี่ 2 
  31.15  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต