สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๓๐

 

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๓๐

      พระธรรมเทศนาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ออกอากาศในรายการธรรมะเพื่อประชาชน ได้รวบรวมหมวดธรรม ที่ว่าด้วยเรื่องความวิเศษของพระพุทธศาสนา ที่มีพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีประมาณ

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]
พระธรรมเทศนาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ออกอากาศในรายการธรรมะเพื่อประชาชน ได้รวบรวมหมวดธรรม ที่ว่าด้วยเรื่องความวิเศษของพระพุทธศาสนา ที่มีพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีปร

 • ผู้รัตตัญญู ๑ 
  17:44  นาที
 • ผู้รัตตัญญู ๒ 
  17:03  นาที
 • พระวนวัจฉะผู้อยู่ป่า 
  17:33  นาที
 • พระปิณโฑลภารธวาชะ ๑ 
  17:14  นาที
 • พระปิณโฑลภารธวาชะ ๒ 
  16:47  นาที
 • พระปิณโฑลภารธวาชะ ๓ 
  17:07  นาที
 • พระทัพพมัลลบุตร ๑ 
  17:25  นาที
 • พระทัพพมัลลบุตร ๒ 
  16:24  นาที
 • พระทัพพมัลลบุตร ๓ 
  17:36  นาที
 • พระทัพพมัลลบุตร ๔ 
  16:45  นาที
 • พระทัพพมัลลบุตร ๕ 
  17:09  นาที
 • พระทัพพมัลลบุตร ๖ 
  15:43  นาที
 • ผู้เลิศทางมีลาภ ๑ 
  17:37  นาที
 • ผู้เลิศทางมีลาภ ๒ 
  17:05  นาที
 • ผู้เลิศทางมีลาภ ๓ 
  17:07  นาที
 • ผู้เลิศทางมีลาภ ๔ 
  17:49  นาที
 • พระสภิยเถระ ๑ 
  16:24  นาที
 • พระสภิยเถระ ๒ 
  16:00  นาที
 • พระสภิยเถระ ๓ 
  16:19  นาที
 • พระสภิยเถระ ๔ 
  17:20  นาที
 • พระสภิยเถระ ๕ 
  17:27  นาที
 • จุลกาลและมหากาล ๑ 
  17:21  นาที
 • จุลกาลและมหากาล ๒ 
  16:39  นาที
 • พระสารีบุตรยอดกัลยาณมิตร 
  17:07  นาที
 • ผู้เป็นเลิศทางด้านโอวาทภิกษุณี 
  16:58  นาที
 • พระมิคชาละเถระ 
  17:08  นาที
 • พระวนวาสีติสสเถระ ๑ 
  14:27  นาที
 • พระวนวาสีติสสเถระ ๒ 
  13:58  นาที
 • พระวนวาสีติสสเถระ ๓ 
  15:17  นาที
 • พระวนวาสีติสสเถระ ๔ 
  14:36  นาที
 • พระวนวาสีติสสเถระ ๕ 
  15:37  นาที
 • พระวนวาสีติสสเถระ ๖ 
  15:25  นาที
 • พระวนวาสีติสสเถระ ๗ 
  14:57  นาที
 • พระวนวาสีติสสเถระ ๘ 
  15:19  นาที
 • พระวนวาสีติสสเถระ ๙ 
  15:07  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต