สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
พลิกชีวิต ด้วยอานุภาพบุญบวช ชุดที่ ๑

จุดเปลี่ยนทั้งปวงของชีวิตหรือของโลกเริ่มต้นที่ "ใจ"

"ใจใส" พาชีวิตไปในทางดี "ใจหมอง" เป็นบ่วงคล้องพาชีวิตไปในทางร้าย มนุษย์ทุกคนควรเอาใจใส่กับดวงใจของตนเอง โดยหมั่นสำรวจตรวจตราเสมอว่า ใจเราหมองหรือผ่องใส เมื่อรู้ว่าใจหมอง เจ้าของดวงใจนั้นพึงต้องรีบพาใจไปสู่กระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อดวงใจถูกเปลี่ยนแปลงให้ใส ความเป็นไปแห่งชีวิตจึงถูกต้องตามครรลอง...

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]


 • พระดรีมทีม ประเทศศรีลังกา 
  16:21  นาที
 • สุนันท์ แสงเพชร์ 
  33:41  นาที
 • อังกูโย่ เดนนิส ชาวยูกันด้า 
  19:27  นาที
 • ธนาชัย ใจซื่อกุล 
  22:07  นาที
 • รวย ไธสง 
  21:20  นาที
 • ณวัสพล หาชิต 
  24:33  นาที
 • เคลเมนส์ เบรม 
  05:06  นาที
 • วันชัย เทือกเถาว์ 
  16:13  นาที
 • แสงจันทร์ จันทองสา 
  08:55  นาที
 • สมยศ กัดภิรมย์ 
  11:48  นาที
 • ก๋องแก้ว คำลือ 
  09:23  นาที
 • ญาณวิฐณ์ ไชยจตุรวัฒณ์ 
  12:01  นาที
 • นัย บุญศรี 
  14:08  นาที
 • วัน บ่อแสง 
  11:52  นาที
 • สามเณรฉัตรชัย รัตนศรีลา 
  06:38  นาที
 • สามเณรอริยะ อายาจนะ 
  03:45  นาที
 • สามเณรวัน บ่อแสง 
  08:19  นาที
 • สามเณรฤกษ์ ถนอมพงษ์ 
  07:37  นาที
 • สามเณรอนันต์ คำศรสุข 
  05:44  นาที
 • พระธนธรณ์ ภทฺรวํโส 
  08:39  นาที
 • พระไพรัตน์ รตฺนโชโต 
  09:33  นาที
 • พระชูมิตร อิสฺสโร 
  07:22  นาที
 • พระยุทธนา ขิปฺปคุโณ 
  18:33  นาที
 • พระเอิร์ล นุดสัน 
  21:20  นาที
 • พระชนะใจ ชิตมโน 
  06:54  นาที
 • พระธนชาติ ชินวโร 
  10:34  นาที
 • พระมุยดา สุภมโน 
  09:45  นาที
 • พระเฉลิมชัย คุณวํโส 
  11:57  นาที
 • พระเทวัญ ญาณสโก 
  12:06  นาที
 • พระวุฒิพันธ์ คัมภีรปัญโญ 
  19:24  นาที
 • พระธนกร คุณวฑฺฒโน 
  10:45  นาที
 • พระกฤติกร อตฺถโรจโน 
  11:14  นาที
 • พระพุทธพจน์ สกฺกสโร 
  18:11  นาที
 • พระทศพล ชุติปุณฺโณ 
  16:11  นาที
 • พระถ้อย ผรณปญฺโญ 
  13:53  นาที
 • พระอดิศร เขมเตโช 
  12:14  นาที
 • พระรณกร ฐานวโร 
  12:22  นาที
 • พระอิศเรศ มุนิสนฺโต 
  12:19  นาที
 • พระโต้ย กตทีโป 
  13:13  นาที
 • พระสิทธิชัย อาคมินโท 
  11:15  นาที
 • พระมงคลวัฒน์ วณฺณาสโภ 
  08:59  นาที
 • พระเล็ก กุสลจิตฺโต 
  11:19  นาที
 • พระฤทธิ์ กิตฺติสฺสโร 
  09:01  นาที
 • พระวาจิส ชาติชญฺโญ 
  23:51  นาที
 • พระสมยศ ตนฺติวฑฺฒโน 
  09:47  นาที
 • พระนิติเทพ ปวรชยโย 
  07:15  นาที
 • พระทวนชัย วินีโต 
  09:24  นาที
 • พระรัชพล กญฺจโน 
  05:43  นาที
 • พระเสรี ญาณกโร 
  10:32  นาที
 • พระสีหนาท คมฺภีรธมฺโม 
  07:25  นาที
 • พระชาตรี ญาณกนฺโต 
  22:42  นาที
 • พระนำพล จารุธมฺโม 
  10:15  นาที

กลับสู่หน้าหลัก mp3

แจ้งเสีย


แสดงความเห็น :

ผู้เขียน :
กรุณากรอกตัวเลขตามที่เห็น : :


 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต