สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๓๔

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๓๔ พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ "ธรรมะเพื่อประชาชน" โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๓๔ 

 

พระธรรมเทศนาของพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ออกอากาศในรายการธรรมะเพื่อประชาชน ได้รวบรวมหมวดธรรม ที่ว่าด้วยเรื่องความวิเศษของพระพุทธศาสนา ที่มีพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีประมาณ

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๓๔ พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ

 • สมความปรารถนาทุกอย่าง 
  17:19  นาที
 • อุบัติเหตุระหว่างทาง 
  17:57  นาที
 • ศิลปะในการดำรงชีวิต 
  17:40  นาที
 • อารมณ์ดีมีสุขสมหวัง 
  16:45  นาที
 • สิ่งที่บรรพบุรุษรอคอย 
  17:35  นาที
 • ความเกียจคร้านเป็นภัย 
  16:08  นาที
 • ออกแบบชีวิตด้วยตนเอง ๑ 
  17:09  นาที
 • ออกแบบชีวิตด้วยตนเอง ๒ 
  17:24  นาที
 • พ้นจากความค่อม ๓ อย่าง 
  16:58  นาที
 • แสดงตนเมื่อถึงกาลอันควร 
  16:02  นาที
 • แก้วมณีไม่มีหมอง 
  16:44  นาที
 • อย่าท้อในการทำความดี 
  18:31  นาที
 • สร้างบารมีต้องมีศรัทธา 
  16:17  นาที
 • สร้างบารมีต้องไม่ท้อถอย 
  17:14  นาที
 • ประมาทแล้วต้องตั้งต้นใหม่ ๑ 
  17:09  นาที
 • ประมาทแล้วต้องตั้งต้นใหม่ ๒ 
  16:57  นาที
 • ละตัณหาได้ไม่ต้องเกิดอีก 
  16:32  นาที
 • ทำความดีต้องมีกุศโลบาย 
  17:12  นาที
 • เหตุเกิดที่เสรีสกวิมาน 
  16:45  นาที
 • ราชฑูตรับใช้ตัวเอง 
  15:58  นาที
 • ผู้ข้ามพ้นวัฏฏะ 
  16:12  นาที
 • ปล่อยวางหมดก็หมดทุกข์ 
  17:15  นาที
 • เอาข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียน 
  17:19  นาที
 • วุ่นวายเพราะหลงตัวเอง 
  17:13  นาที
 • ความคิดอันยิ่งใหญ่ ๑ 
  17:21  นาที
 • ความคิดอันยิ่งใหญ่ ๒ 
  17:48  นาที
 • ความคิดอันยิ่งใหญ่ ๓ 
  16:37  นาที
 • เชื่ออย่างมีหลักวิชา 
  17:42  นาที
 • กุศโลบายให้พ้นโลก 
  16:30  นาที
 • แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้ 
  17:13  นาที
 • เมื่อสัตว์ป่าจะครองเมือง 
  17:20  นาที
 • แรงบันดาลใจ ๑ 
  18:14  นาที
 • แรงบันดาลใจ ๒ 
  17:19  นาที
 • เลิกอบายมุขพบสุขแท้จริง 
  17:20  นาที
 • เสียดายโอกาส 
  17:28  นาที
 • สอนตนให้พ้นอบาย 
  17:15  นาที
 • ใช้กุศโลบายแก้ไขปัญหา 
  14:50  นาที
 • กุศโลบายสอนใจตนเอง 
  14:11  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต