สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี กัณฑ์ที่ 01-14

เสียงอ่านจากหนังสือรวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ พิมพ์ในโอกาสสมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล พ.ศ. 2555 พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้ำ) กัณฑ์ที่ 1-14

 
เสียงอ่านจากหนังสือรวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ พิมพ์ในโอกาสสมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล พ.ศ. 2555 พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้ำ) กัณฑ์ที่ 1-14
คุณภาพของสื่อ :
45 15


 • แผ่นที่ 1
 • กัณฑ์ที่ ๐๑_๑ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 
  29:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๐๑_๒ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 
  29:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๐๑_๓ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 
  32:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๐๑_๔ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 
  32:32  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๐๑_๕ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 
  36:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๐๒ โพธิปักขิยธรรมกถา อริยอัฏฐังคิกมรรค 
  25:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๐๓ รตนัตยคมนปณามคาถา 
  34:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๐๔ อาทิตตปริยายสูตร 
  33:42  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๐๕ สิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตน 
  31:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๐๖ สังคหวัตถุ 
  38:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๐๗ มงคลกถา 
  36:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๐๘ พระปรมัตถ์. อกุศลจิต 
  35:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๐๙ เบญจขันธ์ 
  34:59  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๑๐ เบญจขันธ์ 
  37:00  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๑๑ คารวาทิกถา 
  40:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๑๒ ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม 
  35:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๑๓ ธรรมนิยามสูตร 
  47:00  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๑๔ เขมาเขมสรณาคมน์ 
  51:47  นาที
  download ลงเครื่อง

ฟังมากชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยครับขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

กราบอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะ ฟังแล้วก็เข้าใจอีกระดับหนึ่ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล