สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี กัณฑ์ที่ 15-30

เสียงอ่านจากหนังสือรวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ พิมพ์ในโอกาสสมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล พ.ศ. 2555 พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้ำ) กัณฑ์ที่ 15-30

 
เสียงอ่านจากหนังสือรวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ พิมพ์ในโอกาสสมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล พ.ศ. 2555 พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้ำ) กัณฑ์ที่ 15-30
คุณภาพของสื่อ :
33 18


 • แผ่นที่ 1
 • กัณฑ์ที่ ๑๕ ติลักขณาทิคาถา 
  52:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๑๖ ปัจฉิมวาจา 
  39:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๑๗ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง 
  46:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๑๘ สมาธิเบื้องต่ำและสมาธิเบื้องสูง 
  33:17  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๑๙ โอวาทปาฏิโมกข์ 
  40:39  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๒๐ ศีลทั้ง ๓ ประการ 
  51:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๒๑ อริยธนคาถา 
  34:13  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๒๒ อุทานคาถา 
  37:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๒๓ ปัพพโตปมคาถา 
  36:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๒๔ ติลักขณาทิคาถา 
  40:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๒๕ เกณิยานุโมทนาคาถา 
  38:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๒๖ มงคลสูตร - การเว้นขาดจากบาป - การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา - ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 
  30:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๒๗ มงคลสูตร - จิตของผู้ที่โลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว 
  48:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๒๘ รัตนสูตร - ว่าด้วยพุทธรัตนะ 
  31:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๒๙ ภัตตานุโมทนากถา 
  01:00:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กัณฑ์ที่ ๓๐ ภัตตานุโมทนากถา 
  01:00:47  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล