สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ 161 วัด

เพื่องานเผยแผ่ พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก 161 วัด และศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศ

 
กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ 161 วัด
คุณภาพของสื่อ :
16 14


 • แผ่นที่ 1
 • 01_57_12_07 โอวาทพระเทพญาณมหามุนี ในพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติฯ 
  08:31  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 02_57_10_30 ต้นกำเนิดศูนย์ปฏิบัติธรรมโอมาน 
  08:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 03_57_10_31 ทำง่ายๆ ก้ได้มากๆ 
  09:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 04_57_11_04 ความอบอุ่นในหัวใจ กลางดินแดนที่หนาวเหน็บ 
  16:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 05_57_11_06 ปัจจัยนี้เป็นประดุจดวงอาทิตย์อุทัย ณ กลางกาย 
  13:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 06_57_11_07 ปัจจัย Change the world 
  28:39  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 07_57_11_10 หมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นแห่งแรกของโลก 
  20:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 08_57_11_13 กองทุนต้นสมบัติ กองทุนสร้างคนดี สระแก้ว 
  06:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 09_57_11_18 ดวงตะวันแห่งชายแดนใต้ นราธิวาส 
  22:39  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 10_57_11_19 ปัจจัยนี้เป็นประดุจออกซิเจน แอฟริกาใต้ 
  29:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 11_57_11_20 ลูกพระธัมฯ อุตรดิตถ์ หยัดสู้ ณ ชายแดนไทย-ลาว 
  24:31  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 12_57_11_22 ที่พึ่งที่ดีที่สุดของชีวิต 
  14:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 13_57_11_24 กองทุนต้นสมบัติ กองทุนสร้างคนดี 
  44:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 14_57_11_25 จะสร้างบารมีไม่มียั้งเลย 
  18:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 15_57_11_26 อุ้มผาง มรดกโลก มรดกธรรม 
  41:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 16_57_11_27 ปัจจัยศักดิ์สิทธิ์ สร้างสันติภาพโลก 
  21:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 17_57_12_01 ขุมพลแห่งลุ่มน้ำฝาง 
  44:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 18_57_11_02 โอวาทพระเทพญาณมหามุนี ในพิธีทอดกฐินธรรมชัย 
  03:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 19_57_11_03 โอวาทพระราชภาวนาจารย์ ทิศทางการเผยแผ่ 
  24:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 20_57_11_04 โอวาทพระภาวนาธรรมวิเทศ เป้าหมายการเผยแผ่ 
  23:04  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 21_57_11_05 พระมหาดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ การปักหมุดเผยแผ่ 
  18:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 22_57_11_06 พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ความสำคัญบุญกฐิน 
  13:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 23_57_11_07 กองทุนต้นสมบัติฯ พระครูวิเทศสุธรรมญาณ 
  19:23  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 24_57_11_08 กองทุนต้นสมบัติฯ พระครูปลัดทวี 
  20:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 25_57_11_11 กองทุนต้นสมบัติฯ พระครูสังวรสิทธิโชติ วัดบ้านขุน 
  14:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 26_57_11_16 กองทุนต้นสมบัติฯ พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ 
  15:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 27_57_11_17 กองทุนต้นสมบัติฯ รวม 7 เจ้าอาวาสสหรัฐอเมริกา 
  21:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 28_57_11_25 กองทุนต้นสมบัติฯ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ บางกล่ำ 
  18:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 29_57_11_29 กองทุนต้นสมบัติฯ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย 
  19:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 30 ดวงตะวันและฉันเคียงเธอ 
  02:58  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล