สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
รายการหน้าต่างชีวิต ชุดที่ 2

รายการหน้าต่างชีวิต โดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต

สื่อธรรมะ ชุดพิเศษ โดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
"ผู้ใดสั่งสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย" 
อมตนฺทโท จ โสโหติ โย ธฺมมมนุสาสติ (๑๙/๑๓๘)

013คบบัณฑิต
014ที่สุดแห่งการฟัง
015เป้าหมาย 3 ประโยชน์ 3 ตอน(1)
016เป้าหมาย 3 ประโยชน์ 3 ตอน(2)
017สนิมใจ5 -นิวรณ์5
018A-19Aชนะพญามาร-ชนะอาฬวกยักษ์ พระพุทธเจ้าต้นแบบแห่งการแก้ปํญหา
020A-21A ชนะช้างนาฬาคิรี-ชนะองคุลิมาล
022A-23A ชนะจิญจมาณวิกา-ชนะสัจจกนิครนถ์
024A-25Aชนะนันโทปนันทนาคราช-ชนะพกพรหม
026อย่าให้ใจผูกพัน
027 12กรรมพุทธองค์
028สุดยอดอุบาสก 10ท่าน
029พุทธวิธีพิชิตคำด่า
030 18คำถามเทวดา

 
รายการหน้าต่างชีวิต ชุดที่ 2
คุณภาพของสื่อ :
12 4สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล