สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
รายการหน้าต่างชีวิต ชุดที่ 5

รายการหน้าต่างชีวิต โดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต

สื่อธรรมะ ชุดพิเศษ โดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
"ผู้ใดสั่งสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย" 
อมตนฺทโท จ โสโหติ โย ธฺมมมนุสาสติ (๑๙/๑๓๘)

054แนะนำปฏิบัติธรรม

055การอุทิศส่วนกุศล

056ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง

057-12ขวบนั่ง4ชม058ปฏิรูปเทส

405 9 วินัย

060 เผยแผ่ธรรมญี่ปุ่น

061 สาราณียธรรม6

062 พระรัตนตรัย3ระดับ1

063 พระรัตนตรัย3ระดับ2

064 หยุดให้เป็น เย็นให้พอ 

 
รายการหน้าต่างชีวิต ชุดที่ 5
คุณภาพของสื่อ :
14 5สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล