นิทานอีสป รวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป นิทานอีสปทั้งหมด นิทานพร้อมภาพสวยๆ นิทานอีสปและคติสอนใจ อ่านนิทานอีสปพร้อมรูปภาพประกอบ
นิทานอีสปที่คัดแต่เรื่องดีๆ อ่านแล้วสนุกและให้สาระคติสอนใจได้เป็นอย่างดี รวบรวมไว้ที่นี่ให้คุณได้อ่านกันแบบจุใจ

นิทานอีสป : นิทานอีสป นิทานอีสปทั้งหมด นิทานพร้อมภาพสวยๆ นิทานอีสปและคติสอนใจ อ่านนิทานอีสปพร้อมรูปภาพประกอบ นิทานอีสปที่คัดแต่เรื่องดีๆ  อ่านแล้วสนุกและให้สาระคติสอนใจได้เป็นอย่างดี รวบรวมไว้ที่นี่ให้คุณได้อ่านกันแบบจุใจรวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป : งูกับปู


นิทานอีสป : งูกับปู

งูกับปู

ปูกับงู

 
 
       งูกับปูเป็นเพื่อนกันมานาน ปูมีนิสัยซื่อตรงไม่เคยทรยศงูเลย แต่งูกลับมีนิสัยคดโกง มักทรยศหักหลังปูทุกครั้งทำให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ แม้ปูจะพยายามตักเตือนให้งูเปลี่ยนนิสัย แต่เจ้างูก็ไม่คิดกลับตัว
 
     ในที่สุดปูก็หมดความอดทน ชูก้ามโตแข็งแรง หนีบคองูจนขาดใจตาย แล้วพูดว่า
 
     "ถ้าเจ้ามีความซื่อตรงเหมือนตัวเจ้าที่นอนนิ่งเหยียดยาวอยู่อย่างนี้ เจ้าคงไม่พบจุดจบเช่นนี้หรอก"
 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า :แม้ความตายก็ไม่อาจทำให้ผู้คดโกงกลับตัวได้
 
พุทธภาษิต : อนวฏฐิตจิตตุตสฺส ลหุจิตฺตสฺส ทุพฺภิโน
                     นิจจํ อทุธวสีลสฺส สุขภาโว น วิชฺชติ
 
                    เมื่อมีจิตไม่หนักแน่น เป็นคนใจเบา มักประทุษร้ายมิตร
                    มีความประพฤติกลับกลอกเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีความสุข