นิทานอีสป รวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป นิทานอีสปทั้งหมด นิทานพร้อมภาพสวยๆ นิทานอีสปและคติสอนใจ อ่านนิทานอีสปพร้อมรูปภาพประกอบ
นิทานอีสปที่คัดแต่เรื่องดีๆ อ่านแล้วสนุกและให้สาระคติสอนใจได้เป็นอย่างดี รวบรวมไว้ที่นี่ให้คุณได้อ่านกันแบบจุใจ

นิทานอีสป : นิทานอีสป พร้อมคติสอนใจรวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป : แพะตัวเมียกับเครา

นิทานอีสป เรื่อง แพะตัวเมียกับเครา
ผู้แต่ง : อีสป
 


      วันหนึ่ง แพะตัวผู้เกิดไม่พอใจเทพจูปิเตอร์  ที่พระองค์ทรงประทานเคราให้กับแพะตัวเมีย เพราะพวกมันรู้สึกว่าเคราทำให้แพะตัวเมียมีฐานะเท่าเทียมกับพวกมัน  เทพจูเปอร์จึงบอกว่า "ปล่อยให้พวกเธอมีความสุขกับเกียรติยศจอมปลอมนั้นต่อไปเถิด เพราะถึงอย่างไรพวกเธอก็มีพละกำลัง และความกล้าหาญน้อยกว่าพวกเจ้าอยู่ดี"

 

:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::

ทุกคนล้วนมีเกียรติและศักดิ์ศรีอยู่ในตัวเองทั้งนั้น

 

:: พุทธภาษิต ::

ชาติถทฺโธ ธนถทฺโธ โคตฺตถทฺโธ จ โย นโร 
สญฺญาตึ อติมญฺเญติ ตํ ปราภวโต มุขํ. 

คนใด หยิ่งเพราะชาติ หยิ่งเพราะทรัพย์ หยิ่งเพราะสกุล 
ย่อมดูหมิ่นญาติของตน ข้อนั้นเป็นเหตุแห่งความเสื่อมของคนนั้น. 

(พุทฺธ) ขุ. สุ. ๒๕/ ๓๔๗

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

* * นิทานอีสป แนะนำ * *

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล